В какви срокове се отпускат пенсиите?

Вижте новите въпроси и отговори, свързани с процедурите за пенсиониране
Normal_pensionirane

Въпрос: В какви срокове се отпускат пенсиите?

Отговор:

1. Пенсиите и добавките към тях се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице по пенсионното осигуряване в съответното ТП на НОИ в четиримесечен срок от подаването на заявлението.

2. Пенсиите за трудова дейност се отпускат и изплащат в минималния размер за съответния вид пенсия до определянето на размера им по реда на КСО, като длъжностните лица се произнасят в едномесечен срок след подаването на заявлението


Създадена на 01.02.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари