Възможно ли е самоосигуряващо се лице, с дължими и невнесени осигурителни вноски, за период, през който е упражнявало дейност, нормативно определена със задължение за осигуряване, да внесе осигурителни вноски, с цел придобиване на осигурителен стаж?

Вижте новите въпроси и отговори, свързани с процедурите за пенсиониране
Normal_pensionirane

Въпрос: Възможно ли е самоосигуряващо се лице, с дължими и невнесени осигурителни вноски, за период, през който е упражнявало дейност, нормативно определена със задължение за осигуряване, да внесе осигурителни вноски, с цел придобиване на осигурителен стаж по реда на чл. 9а, ал. 1 и 2 от КСО?

Отговор: Самоосигуряващите се лица, дори и да не са внесли дължимите осигурителни вноски, могат да се възползват от чл. 9а, ал. 1 от КСО, тъй като по тази разпоредба се зачита за осигурителен стаж времето на обучение на лицата, завършили висше и полувисше образование, както и времето на докторантура, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“. 

След извършените промени в чл. 9, ал. 1, т. 4 и чл. 70, ал. 3 от КСО, считано от 01.01.2017 г. няма пречка за самоосигуряващите се лица, с дължими и невнесени осигурителни вноски, да се приложи разпоредбата на чл. 9а, ал. 2 от КСО. Преценка на правото и изчисляване на недостигащият стаж се извършва от пенсионния орган към датата на заявлението или датата на представяне на последния редовен документ за осигурителен стаж или приравнено на осигурителен стаж време.


Създадена на 10.04.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари