Защо не може да се възобнови получавана преди време лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, след като е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст?

Вижте новите въпроси и отговори, свързани с процедурите за пенсиониране
Normal_pensionirane

Въпрос: Защо не може да се възобнови получавана преди време лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, след като е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст?

Отговор: Пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, тъй като се явява заместващ доход при частична или напълно загубена работоспособност на лицата, преди излизането им от активна работоспособна възраст.


Създадена на 20.06.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари