Тест: Какъв човек си?

психологически тест
Normal_head-102580_640

Какъв човек сте? Това е въпроса, на който отговаря този тест.  Отговорете честно на въпросите по-долу само с „да“ или „не“ и вижте какво говорят за вас вашите отговори.

Група 1

 • Можете ли да говорите неверни неща?
 • Приемате ли своите недостатъци?
 • Лесно ли променяте своето мнение?

Група 2

 • Често ли говорите за себе си?
 • Чувствате ли се комфортно в непозната компания?
 • Доверявате ли се на хората?

 

Група 3

 • Приятно ли да ви хвалят?
 • Доволни ли сте от себе си?
 • Често ли посочвате недостатъците на другите?

Група 4

 • Довеждате ли започнатото до край?
 • Настойчиви ли сте при постигането на целите си?
 • Инициативни ли сте в работата си?

Резултати

Вижте, кой отговор преобладава („да“ или „не“) във всяка отделна група. Ако в групата преобладава отговор „да“ поставете 1, за тези групи, в които преобладават отговори „не“  поставете 0. Получавате цифрова комбинация от единици и нули. Можете да проверите какво означава вашата като светите по-долу.

Ето какъв е човекът, който стои зад цифрите:

0000 - необщителен, муден, поставящ си неясни цели, които често не постига;

0001 - честен, но твърде потаен, животът му се усложнява поради голямата самоувереност и инерция;

0010 - упорит, работи много, но е необщителен.

0011 - надменен и често неискрен, но що се отнася до постигане на целите – той е неуморим;

0100 - простодушен, възпитан, последователен, но пасивен;

0101 – комуникативен и открит, с добри делови умения, но често и хазартен тип;

0110 - честен, грижовен, настойчив;

0111 – делови и принципен, , лесно се сближава с хората, но е високомерен;

1000 - невзискателен към себе си, бездеен, потаен, безпринципен;

1001 – затворен, мързелив, слабохарактерен, но самолюбив;

1010 – деен, но скромен, затвореността и мекушавостта му пречат да преуспеете в живота;

1011 – деен, но необщителен, самолюбив, с твърди убеждения;

1110 - трудолюбив, но и отстъпващ на другите първенството в конкурентната борба, не можете да хитрува;

1100 – скромен, простодушен, искрен, често подкрепящ противоположни, убеждения;

1101 – слабохарактерен и простодушен, често ленив и себелюбив;

1111 – общителен и енергичен, но непоследователен и влюбен в себе си.


Създадена на 01.12.2014 г.