Начини на получаване на пенсия

Какви са законовите разпоредби

1259350.0

Normal_pensionirane

"Какви са начините, по които мога да получавам пенсията си. аз често пътувам, кой е най-добрият?" (В.Марсков)

Отпуснатата пенсия  може да бъде получавана от пенсионера по два начина - на адрес чрез пощенската станция или по сметка чрез банков клон. Определяне на начина на получаване на пенсия става при подаване на заявлението за отпускане на пенсия, като във формуляра се попълва желанието на пенсионера как да получава пенсията си. Той трябва да избере един от начините за изплащане на пенсията. Не е възможно част от пенсията да се изплаща чрез пощенска станция, а друга част да се превежда по сметка в банков клон.Когато изплащането става към банков клон пенсионерът може да тегли парите си лично от сметката си в банката, която е посочил  или чрез банкова карта.

В случай, че пенсионерът получава пенсията си в пощенски клон и му се налага да смени адреса си има два начина на действие, в зависимост от това за какъв срок желае пенсията му да се изплаща на друг адрес. з

Когато се налага временно до 6 месеца да пребивава в друго населено място, пенсионерът може да поиска пощенската станция да му превежда пенсията на настоящият адрес. За целта е необходимо да подаде заявление до пощенската станция. В него следва да бъде вписан точният адрес, на който лицето желае да бъде превеждана пенсията. В този случай в срока за изплащане на пенсиите от 7-мо до 20-то число пощенската станция превежда пенсията лично на пенсионера с пощенски или телеграфен запис с известие за изплащане. Тази услуга е за сметка на самия пенсионер и той я заплаща на пощенската станция, която е извършила разходи за превода и за известието за изплащане.

Когато обаче се промени адреса за повече от 6 месеца, за това обстоятелство е необходимо да бъде уведомена не пощенската станция, а ТП на НОИ. В ТП на НОИ се подава заявление, към което се прилага копие на удостоверение за регистрация на настоящ адрес. Въз основа на тези документи пенсията започва да се превежда на новия адрес.


Създадена на 08.05.2018 г.

Коментари

  • 6eda89262baca1dcacfc0dd1fa9e89b3?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

    Анелия Въковска написа:

    Преди повече от 6 години

    Как мога да си преместя пенсията в пощата сега я получам в банка дск искам дая преместя в пощата