Как да се пенсионираме ако сме работили в различни държави

Поредица от материали, засягащи условия и процедури по пенсиониране на хора, работили в повече от една държава
Normal_pensionirane

" Имам 17 години трудов стаж в България, четири в Гърция и понастоящем живея и работя в Испания. Къде и как трябва да се пенсионирам?" ( В. Соколинов, Валенсия)

В последните години случаите на български граждани, които са работили в няколко страни, освен в родната, се увеличават. Затова в поредица от материали, Клуб 50+, ще разясни как става пенсионирането при такава ситуация.

В случай, че сте работили в повече от една , член на ЕС, съгласно европейските спогодби,  може да сте натрупали пенсионни права във всяка от страните, в които сте работили законно.

Ако това е така и сте изпълнили условията за пенсиониране, решили сте да се пенсионирате, трябва да го направите в страната, в която живеете към момента на подаване на заявлението и имате трудов стаж в нея. Ако не сте работили в страната, в която живеете, документите за пенсиониране трябва да подадете в страната, в която сте работили последно.

Страната, в която сте работили последно, и в която ще подадете заявление-молба за пенсиониране има ангажимента да обработи вашите документи и да събере данни за осигурителните ви вноски от всички други страни, в които сте работили. Формулярите, които са необходими, за да започнете процедурата по пенсиониране трябма да ви бъдат изпратени от Пенсионните служби на страната, в която сте работили последно, респективно – живеете. Те са длъжни да ви ги изпратят преди да сте навършили пенсионна възраст. Ако не сте получили такива формуляри имате право да ги изискате.

Кандидатстването за пенсия става, след като отговорите на изискванията за навършена пенсионна възраст на съответната страна, но молбата трябва да бъде задвижена 6 месеца по-рано, тъй като събиране на данни за осигурителен стаж от няколко държави, изискват време.

 

Следва - възраст за пенсиониране


Създадена на 06.08.2013 г.

Коментари

Все още няма коментари