Легенда за Железния баща

Демир баба теке и извора Петте пръста
Normal_demir

Демир баба теке, снимка Уикипедия

Демир баба или Железният баща - той е духовен водач на алевиите и надарен със, сила и мощ, които нямат равни. Легендата разказва, че било адска суша и той бръкнал с ръка в скалата, от където бликнала вода. Днес  това място се нарича Изворът Петте пръста . Всеки от пръстите отключил по един извор под хълмовете и от всеки извор потекла река: Царасар или  Хърсовската река потекла от кутрето му, Лудня и Война - голямизворските реки,  потекли от безименния и средния му пръст, Янлъсча — йонковската река — от  показалеца му и воденската река Чеир дере - от палеца му. Петте реки, 
разперени като петте пръста от черната длан на великана, се спуснали към  извора Петте пръста и се събрали в една река, която потекла и развеселила  долината. Железният баща изплакнал черната си длан във водите й и нарекъл реката  Чернодланица (Карапанча). 

Но това не стигнало на Железния баща и той решил до извора да си направи каменен манастир, грабнал желязната си касатура и разсякъл канарите с един замах, търкулнал една скала и започнал да дяла от нея манастир.Работил, но се уморил и седнал да отмори, когато чул глас да го вика - това бил негов побратим Мъдрецът Стогодишник. Легендата разказва, че Железният баща хвърлил брадвата си на Великана, за да си направи и той манастир и така двамата гиганти започнали да си прехвърлят над хълмовете брадвата и да дялаткамъни и дървета. Завършили строежите - единият от скали, другият от  дървета, сложили им кубета и тогава Железният баща решил, че е време да научи хората на занаяти. Учел ги как да поставят капани, как да ловуват, как сами да си изработват стрели с железни върхове. И  хората го слушали и следвали и придобивали част от силата му.

И днес се носи легендата за силния Демир баба и се вярва, че водата от извора, който изникнал от дланта му има лечебна сила и затова по Гергьовден, Илинден и Димитровден на считаното за свещено място се стичат алевии, мюсюлмани и християни.

 

Материалът е получен по инициативата Стани Четен Автор

 


Създадена на 24.10.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари