Легендата за авгиевите обори

работата, която няма свършване
Normal_lubopitno

 Когато една работа е отдавна занемарена и е много трудно за оправяне, сравняваме я с Авгиевите обори. Ето откъде идва този израз:

Царят на областта Елида в древна Елада Авгий наредил на митичния герой Херкулес, отсличаващ се с необикновена сила, да почисти оборите му . В тези обори живеели повече от 500 бика. Херкулес приел предложението, но при единственото условие, че след като ги почисти ще му дадат една десета част от биковете. Царят се съгласил, мислейки че мръсните обори няма да бъдат почистени, особено за един ден, каквато била договорката.  Защото докато почисти при едните и стигне до другите, първите отново се пълнели. Съобразителният Херкулес обаче прокопал канали и прекарал през оборите двете близки реки - Алфей и Пеней. Буйната вода отмивала цялата мръсотия, а Херкулес отново иззидал стените. Когато героят отишъл при Авгий да си поиска наградата, гордият цар не му дал обещаната една десета от стадата и Херкулес трябвало да се върне в Тиринт с празни ръце .Години след това силният елинин си отмъстил на лъжливия владетел като  нахлул с голяма войска в Елида, победил в кръвопролитен бой Авгий и го убил с една от своите смъртоносни стрели. 

 

Материалът е публикуван по инициативата Стани Четен Автор

  


Създадена на 20.11.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари