Птиците са гениални строители

любопитно за птиците
Normal_5278_566907606667584_1690271188_n

Всяка година, щом дойде пролетта, милиарди птици започват да строят. Плановете за гнездата се предават от баща на син. А техните гнезда са най-различни: груби или ефирни, въздушни или на земята. Орнитолозите твърдят, че на всички известни досега 9500 вида птици отговарят и толкова вида гнезда! Всяка птичка си има своята тайна и умение, резултат от хилядолетна адаптация към околната среда, климата, природните изисквания. Казват, че гнездата се строят от мъжката птица, а в това време женската се подготвя за снасянето на яйцата, трупа максимум енергия и храна. Общото между птиците обаче е само дотук. Така например сипката и червеношийката строят мъничък пашкул във форма на купа, докато свраката и косът – специалисти в зидарството, издигат истинска бетонирана крепост, намазана с кал от външната страна. А дроздът обича само един материал – дървото. Други птици пък, като дългоопашатият синигер, обичат гнездото топка с пробита отпред дупка, в което снасят яйцата си и ги крият от любопитни и зложелателни погледи. Блатните птици обаче са по-безгрижни, те се задоволяват с някоя малка вдлъбнатина на земята, където в последния момент снасят яйцата си. И още много и най-разнообразни гнезда има по света. Откъде идва това преливащо въображение у птиците? От техния биологически часовник, който ръководи целия им живот, твърдят специалистите. Непример:

  1. Крайморската лястовица прави гнездото си близо до морето в издълбани от дюните дупки.
  2. Обикновената лястовица често гради гнездото си под нашия покрив. Всяка година тя се връща в него и ако е нужно, го укрепва отново.
  3. Авлигата обикновено гнезди в чатала между два клона.
  4. Синият синигер най-често търси “готово” гнездо.
  5. Гнездото на белия щъркел виждаме всяка година по комините на къщите или върху купола на селската църква.

 


Създадена на 31.05.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари