Ядем мляко от хиляди години, ще продължаваме

В идващите от дълбините на времето митове и легенди на различни народи се срещат и разкази за човешки деца, откърмени от животни.

143995.0

Normal_milk

В идващите от дълбините на времето митове и легенди на различни народи се срещат и разкази за човешки деца, откърмени от животни. За сърни, кози и дори хищници, спасявали живота на малки същества от друг вид, включително и на кърмачета от най-висшия. Легендата за Ромул и Рем, отгледани от вълчица, е заимстван от римляните модел, известен сред траките столетия преди създаването на Рим. 

Няма по-полезни и нужни за човека продукти от тези, които получаваме от майката Природа. Главно по метода на пробата и грешката древните хора са налучкали, каква храна е за предпочитане, как да си я осигуряват по-успешно, как да избягват вредностите в нея.

В еволюционното си развитие с оглед естествените дадености на средата за обитаване едни племена и народи са наблегнали на отглеждането на определени видове плодове и зеленчуци, други на развъждането на животни. Българите исторически са наблягали на смесения вид хранене и това е едно от главните обстоятелства да сме сред най-древните народи на планетата. Отглеждането на различни видове животни за месо, мляко и стопанска работа съпровожда предците ни през цялото ни хилядолетно минало.

Безспорно доказателство за необходимостта и полезността на млякото и млечните продукти, мощен аргумент в полза на твърдението, че можем да продължаваме да ги ядем, просто защото съответстват във висока степен на нашето биологично устройство.

За разлика от древността, в модерни времена производството, съхранението и предлагането на мляко и млечни продукти изискват съобразяване с новите закономерности – мястото на произвеждане и консумация понякога се намират на стотици километри разстояние. Именно поради тази причина, пастьоризацията е изключително важен етап от процеса на обработка на млякото. Тя унищожава микроорганизмите и гарантира запазването на витамини и протеини за разлика от нормалното варене, което  намалява неговата хранителна стойност.

Сравнително скоро, преди само половин век се появява и картонената кутия за съхранение и транспортиране на прясното мляко и бързо се превръща в най-добрия избор както за съхраняване на качествата на продукта, така и за опазване на околната среда. Днес добрата опаковка за съхранение на мляко обичайно е изработена от възобновяеми материали, произведени предимно със зелена енергия, което помага за оптималното запазване на този ценен природен ресурс.


Създадена на 03.12.2015 г.