Училище за родители на щастливи деца

Normal_family

Как да изпълним със съдържание първите седем години

Позволете на детето да съзре в детството! Актуално звучи призивът, отправен от родения преди 300 години френски философ-просветител Жан Жак Русо. Мъдро, защото вселената на детството е уникален и неповторим период от развитието на човека, който обаче дава отражението си върху целият му живот.

От емоционалния статус към наднормените килограми, през агресията и сбиванията на улицата до талантливото изсвирване на Шопеновото "Ноктюрно" или научното откритие в някоя велика лаборатория, всяко едно проявление на човека е било формирано в първите няколко години от неговия живот. Стара истина – нямаш ли първите седем години от живота си, всичко е пропуснато. Така възрастните все още диагностицират неправилното поведение на някого. Но колкото и да са прави, има още нещо, което ще се каже по този въпрос в кампанията „Чуй ме сега! Утре може да е късно!".

Инициативата е на "Уницеф – България" – детската световна организация и е част от мащабна Програма за ранното детско развитие. Тя цели да информира обществеността за важността на ранното детство и нуждата за подкрепа, както и да набере средства за проекта на УНИЦЕФ „Училище за родители –Да пораснем заедно". Началото се очаква през есента в един пилотен район от страната ни. Всички родители там ще имат свободен достъп със своите деца до различните дейности по проекта (уточняваме го заради многото запитвания как ще се изберат семействата), а резултатите ще подскажат нагласите на обществото и как ще се реализира в бъдеще.

Проектът бе обявен на Национална конференция за ранно детско развитие и здраве, организирана от УНИЦЕФ на 1 и 2 юни т.г. в София. Това е нашият подарък към българските деца, така Таня Радочай – представител на УНИЦЕФ за България, откри срещата. Министърът на здравеопазването д-р Константинов заяви подкрепата на държавата за проекта. Изказаха се и Н.Пр. Юдит Ланг, посланик на Унгария – председателстващата ЕС, Стивън Алън – рег. директор на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа и ОНД. Презентации бяха изнесени от д-р Джорджио Тамбурлини, директор на Европейско училище за майчино  детско здраве, който представи съвременни европейски модели за здравна грижа за деца, както и д-р Октавиан Бивол, здравен съветник на УНИЦЕФ, който представи аспекти на подхода на здравната система към цялостната грижа за жени и деца.

Много важни за организаторите бяха дискусиите в трите фокусни групи – "Майчино и детско здраве", "Здраве и хранене на малки деца" и "Ролята на здравния сектор в подкрепата на уязвимите семейства" с участието на близо 300 педиатри, социални работници и детски учители. Резултатите от дебатите в конференцията се анализират, но все още сътрудниците на проекта не могат да си обяснят защо толкова разгорещени и поляризирани бяха те във втората група – здраве и хранене на малки деца. "Порази ни тази пълна липса на консенсус", казва г-жа Рангелова, анализатор на проекта, при обсъждане на новите стандарти за отглеждане на бебетата.

  С наложения от години постулат на СЗО за изключително хранене само с майчина кърма на бебето до четири месеца (спорно е за до шест месеца), като през това време не му се дава и вода, защото така бебето си получава всичко, необходимо за адаптация и задоволяване на жизнените функции, след това постепенно става захранването му – размиване няма. Младите майки още в родилния дом се подготвят с тези указания. Преди 20 години УНИЦЕФ и СЗО стартират у нас съвместна инициатива "Болници – приятели на бебето", която работи именно за налагане на новите норми. Тогава се отчита, че родилните домове не отговарят на новите изисквания – децата са отделени от майките и получават вода и изкуствено мляко.

Сега спорно най-вече е обстоятелството, че храненето на бебето не подлежи на режим – когато заплаче, майката трябва да го накърми. Обучавани в друг стил на грижи за малкото дете, педиатри с дълга практика са учудени и контрират, че то може да плаче и по много други причини. Напомнят, че съветът към майките да кърмят децата си е бил даван винаги. Но през годините се е отчел ефектът от неправилните действия при кърмене, което може да доведе до намаляване или спиране на кърмата и защитата на имунната система е спаднала много. Вече всяко трето дете има проблеми на алергична основа с дишането, много са случаите на астма. Сега майките се обучават в техники на правилно кърмене, дори във Варненския регион е създадена група от майки, които са обучени да кърмят правилно детето си и имат правото да бъдат обучители на други майки.

Начините и акцентите при отглеждането на деца се променят през годините. Кое все пак е доброто родителство, на риторичния въпрос специалистите отговарят: това, което е в интерес на децата. Определени са четири елемента на родителството в най-добрия интерес на детето:

1. Грижа – включва отзивчивост на детската нужда от любов, емоционална топлота, безопасност, принадлежност и приемане. Ако родителите осигурят подходяща среда, емоционална топлота и предсказуеми реакции към детето, те ще създадат сигурна основа, върху която то ще може да се развива.

2. Насочване – децата имат нужда родителите им да ги насочват, тъй като светът е нещо ново за тях. Това включва определянето в ежедневието на правила за приемливо и неприемливо държание, които трябва да се обсъждат и обясняват на детето по подходящ за възрастта му начин.

3. Зачитане на индивидуалността на детето – децата са отделни индивиди със собствени схващания, идеи и предпочитания. Родителите трябва да изслушват, гледат и разбират децата си и да зачитат техния индивидуален възглед за света.

4. Предоставяне на възможности и подкрепа на по-голяма независимост – родителите имат задачата да помагат на своите деца в придобиването на нови умения, развитието на чувство за успех и вяра в собствените възможности да се справят с проблемите. Това може да се постигне, ако на децата се позволява да експериментират, да грешат и да опитват нови неща. Свръхпредпазливите родители понякога правят прекалено много за децата, като по този начин ги лишават от шанса да се развиват и да са горди от себе си.

Хората днес станахме много сложни. Толкова много се знае за родителството, и толкова много неща родителите не знаят, че винаги се намира някой, който твърди, че родителите трябва да бъдат обучавани. Разбира се, полезно би било родителите да знаят повече, защото добре информираните родители, имат много по-голям шанс да отгледат способни и истински щастливи деца.

  „Училищата за родители - Да пораснем заедно" ще създадат възможността да се срещат бъдещите родители и родителите на малки деца, да споделят и обменят своите мисли и опит. Особено важно е присъствието на подготвени специалисти, които ще придружават тези срещи. Целта е всички страхове, опасения и въпроси на родителите да бъдат формулирани и споделени. Те ще получат информация за ранните способности и особености в развитието на кърмачето и малкото дете:

* Езикът на новороденото - мускулен тонус, позата на тялото, движенията, промяната в цвета на кожата, плачовете;

* Основните поведения на малкото дете: сън, хранене, отделяне, сексуална активност

* Вокално изразяване и подражание;

* Кърмене - основните неща, които една майка трябва да знае (честота, положение на тялото, лична хигиена и др.);

* Играта на кърмачето и малкото дете;

* Говорно развитие;

* Как да разговаряме с кърмачето и малкото дете;

* Раздялата с майката и последиците от нея във възрастта от 6-7 месеца и 2 години;

* Как да се държим с малкото дете след няколко дневна раздяла;

* Психомоторна експресивност в ранна и предучилищна възраст.

Още много въпроси ще намерят отговорите си: какво трябва да знаем за педиатричната консултация; особености в психичното развитие на детето в предучилищна възраст; ролята на семейството и тази на групата връстници за развитието на детето. Ще се дискутира какво е детското любопитство и детските въпроси; как да насърчаваме детето да твори; социално и духовно развитие на детето в предучилищна възраст; корени и природа на детската агресивност; както и толкова важните теми за тялото на детето - как да формираме у детето нагласата, че тялото му е лично и неприкосновено, как да възпитаме у него способността да казва „не" на неприятни докосвания и контакти.

Въпреки, че всяко дете се развива със свои собствени темпове, много проучвания показват, че развитието е най-бързо в периода преди навършване на три години. Детският мозък се развива изключително бързо в този период и връзките между нервните клетки в мозъка се изграждат чрез взаимодействие с най-близките до детето хора и остават непроменени до края на живота, казват специалистите. Този критичен за развитието на детето период предоставя огромни възможности, но те могат и да бъдат изгубени.

През този период, и особено по време на първата година от живота, малките деца обикновено живеят в защитеното пространство на домовете си и са напълно зависими от възрастните. Родителските умения са от решаващо значение за възпитанието на децата, за осигуряване на емоционална подкрепа, насърчаване на тяхното развитие и за установяване на успешна комуникация. Въпреки това е ясно, че голяма част от младите родители никога не са имали възможност да учат и да придобият умения за адекватна родителска грижа.

Ако осигурим подкрепа на родителите през този период, обучим ги на добри родителски умения и им дадем знания, които ще съдействат за развиване потенциала на децата им, ние ще увеличим шанса за успех и щастлив живот на тези деца в една здрава и подкрепяща среда, казват от УНИЦЕФ.

Опитът им показва, че промяната на поведението на родителите изисква качествена и надеждна информация. Ето защо организацията и нейните екипи ще работят с всички структури, ангажирани с родителството, но често функциониращи без връзка помежду си. Цели се субординация им, за отговорно и атрактивно представяне на модерна и научно-обоснована информация за ползите от доброто родителство и съвети.

Историята на семейство Грижовни
(Това не е книга, а утопия)
Разказ е за основните предизвикателства на ранното детско развитие. Споделяйки своите мисли, чувства и принципи за възпитание, героите се надяват да са полезни и на други, поели по трудния път да родят и възпитават дете. Това е историята на семейство Грижовни, съшита с конци!
Съдържание:
Увод:
Майката Грижовна е бременна
Бащата Грижовен също очаква дете
Страх от раждането
Тревогите на родителите Грижовни
Детето Грижовно се превръща в кака
Появата на бебето Безгрижно
Майката Грижовна кърми
Бебето Безгрижно спи
Играта е основната работа
Музиката възпитава вкуса
Бащата Грижовен критикува поведението, а не личността
Родителите Грижовни диктуват положението
Каката Грижовна води бебето на ресторант
Майката Грижовна попада в капана "Не"
Първата радост на каката Грижовна
Семейство Грижовни разговарят
10-те грижовни принципа

Тук не слагаме край на семейната история Грижовни, а се обръщаме към скъпите ни читатели от голямата приятелска група на "Клуб 50 Плюс": Скъпи приятели, нека продължим заедно с дописването на Утопията. Нека прочетем вашия разказ за важните неща, случили се с вас при отглеждането на ваш-ето (-ите) дете (деца), за най-незабравимия момент или пък за това, което ви е огорчило. Какво мислите за новите техники на отглеждането на бебето и малкото дете – кърменено, храненето, режимът, възпитанието, любовта! Колко необятен е светът на детето! Какво мислят милите баба и дядо, които имат толкова много спомени и впечатления – нека те разкажат наистина ли с толкова обич се чака внуче... Затова, пишете ни за всичко, което ви вълнува по темата Историята на семейство Грижовни като ваша история.


Създадена на 06.07.2011 г.

Коментари

 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Костадинова написа:

  Преди около 10 години

  Родих, отгледах, възпитах и изучих 3 деца.Ръководехсе единствено от сърцето и душата си, и не допуснах никаква грешка, макар и без помощна литература. Не казвам, че литературата е излишна, просто споделям как е било при мен.На 59 съм, и до момента не са ме разочаровали по никакъв начин.Пожелавам го на всички родители /но знайте условието - сърцето и душата/!