Християнство и Ислям - част 4

Сблъсъкът на коментарите
Normal_normal_islam-and-christianity-heads

Тази част 4 на статията "Християнство и Ислям" е дълга  и безинтересна. Тя има стойност само за хората прочели вече частите 1, 2 и 3, за тези, които не са безучастни и имат отношение към повдигнатите религиозни и човечни въпроси.  Поради факта, че хората прочели част 3 на статията, най-често в нейния край прескачат веднага към линка на стихотворението "За религията", то коментарите следващи част 3 на статията остават непрочетени, в "сянка".  А всъщност, в тези коментари се засягат въпроси по-важни от тези, касаещи книгата на проф.Дечко Свиленов. Ще се радвам да изразите и други становища, освен тези към момента: на автора  и на Бояна.  Нека продължението на коментарите да бъде тук, защото ще са видими и достъпни за общественоста, ще са видими интересът към тях и посещаемоста им.

"СБЛЪСЪКЪТ НА КОМЕНТАРИТЕ"


Стефан Сираков написа:

Преди 15 дни

Коментар от автора: В тази статия изказвам несъгласие, за начина по който авторите на книгата подхождат към разглежданите въпроси - едностранно и настъпателно.Тук изразявам едно свое, неангажиращо никого и с нищо, мнение. Възможно е истината да е някъде извън тази статия. Идеята ми е тези важни въпроси да не се загърбват, а да се дискутират в обществото. Нека тази книга и тази статия да бъдат възприемани като една провокация и тест за будната ни съвест и безпристрастна справедливост. Преди всичко сме хора, и то мислещи. И след това - всичко останало... 

 

Бояна написа:

Преди 8 дни

Много добре е, ако човек има достатъчно знания върху материята, за която говори! В случая автора признава, и показва липса на задълбочени знания! Заедно с това той има някакво свое мнение, основано единствено върху някакво вътрешно нравствено усещане! Тази нравствена сетивност притежава всеки човек и тя е вложена в него от Бога като съвест. Без този нравствен ориентир бихме се потопили напълно в злото. Въпросите за вярата обаче изискват задълбочено изучаване, а в православното християнство се изисква и сериозен практически опит в преобразяване на човека чрез Божията благодат! Краткото сравнение между трите основни религии е следното: юдаизмът изгубва Божията благодат с не разпознаване на Спасителя Господ Иисус Христос, пророкуван многократно в Стария Завет и предаването му на кръстна смърт. Същността на юдаизма става човеконенавистна в делението на евреи и гои (друговерци) и след векове става основа на ционизма. Благодатта на Бога преминава в Християнството, като Божествено учение на втория ипостас на Бога. През 1054 годи католицизма се отделя от православието и преминава в ерес, която приема, че папата е наместник на Бога на земята и много други отклонения. Следват жестоките кръстоносни походи за избиване на православното монашество и "светата" инквизиция - дело на католицизма. Божията благодат се запазва и проявява чрез чудотворството на хиляди православни светци, мъченици, които изцеляват по чудесен начин именно с Божията благодат и показват истинността на вярата! Ислямът възниква много по късно и е човешко учение на провъзгласилият се за пророк епилептик Мохамед. Извън общочовешките неща включени в исляма, където Господ Иисус Христос е представен вече като обикновен човек, а не Бог, ислямът притежава и омразата към "неверниците" наречена джихад или „свещена война”. Днес с очите си виждаме и изпитваме последствията от практикуването в глобален мащаб на тази религия, както 500 години са го изпитвали и предците ни. За разлика от другите две религии (католицизма е ерес) единствено православието има еднакво отношение към всички хора. Нещо повече, православието проповядва любов и към този, които ти върши зло, който ти е враг. Заповядва да му въздаваш добро за стореното зло. Тази духовна сила да не отмъстиш, а да помогнеш на ближния си да излезе от своята заблуда е висша форма на човеколюбие и абсолютно потвърждение на истинността на православната религия. Бог е създал света за всички хора и дойде във втората си ипостас да спаси погиналото т.е. всички, които са се отклонили от неговите заповеди, от правилата по които е създаден светът. Кротостта на Бога и неговото търпение показват, че единствено смирената и изпълнена с любов и търпение православна религия е носител неговата свята воля, където пребивава Истината и Пътят и Животът.

 

Стефан Сираков написа:

Преди 7 дни|

Благодаря на Бояна за коментара. Радвам се на нейната прозорливост, как от една така кратка статия и то непретенциозна статия тип фейлетон, която умишлено показва въпроса от неговата трагикомична страна, тя успя да забележи липсата на задълбочени познания на автора. Може би не е разбрала темата на статията или иска да прехвърли умишлено "центъра" към нова плоскост, далеч от това което съм поставил за разискване. Целта ми никога не е била да правя анализ и сравнение на три или повече религии, да оспорвам нещо между тях, да отсъждам кой е лидера сред тях. Цялата статия вкратце се основава и коментира една книга, издадена от секта ( ако приемем, че протестантството е секта), която цели да противопостави две големи религии. Основавайки се на показаните дълбоки религиозни познания на Бояна и на нейния житейски опит, на " нравствената сетивност притежавана от всеки човек и вложена в него от Бога като съвест" ще я помоля да отговори на следните въпроси по статията: 
1.Одобрява ли тази книга призоваваща към нов "кръстоносен поход" срещу друга религия? 
2.Какво мисли за една война, било тя и религиозна? Дали е полезна или вредна, и за кого ? 
3.Намира ли за правилно моето отношение към "ЧОВЕКА" изказано в част 3 на статията ? 
Благодаря още веднъж на Бояна. Радвам се , че не е безучастна и изразява свое мнение. 
С уважение : автора

 

Бояна написа:

Преди 6 дни

Г-н Сираков, това че неправилно цитирате Библията също означава отношение към Бога! И то не е положително! То е безразлично към това, което Бог ни призовава да правим в земния си живот! А това е: "И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец." (Мат.5:48). В човека ние можем да виждаме Божия образ, по който сме създадени, а подобието трябва сами да постигаме по примера на светиите. Единствено делата ни за постигане на смирение привлича Божията благодат! Без да има човек практически опит в това няма как да разбере разликата между истинската и напразната вяра. По такъв лекомислен начин ще му се струва, че Бог присъства във всички вери, което е друга заблуда. Защото Господ е казал: "Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира с Мене, той разпилява." (Лука 11:23). Запомнете само, че същността на православието е смирение, кротост, ненасилие и че православието никога не е започвало и няма да започне нито война, нито кръстоносен поход срещу друго вероизповедание. Но няма и да спре да говори истината, защото то е Въплътената Истина!

 

Бояна написа:

Преди 6 дни

Г-н Сираков, това че неправилно цитирате Библията също означава отношение към Бога! И то не е положително! То е безразлично към това, което Бог ни призовава да правим в земния си живот! А това е: "И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец." (Мат.5:48). В човека ние можем да виждаме Божия образ, по който сме създадени, а подобието трябва сами да постигаме по примера на светиите. Единствено делата ни за постигане на смирение привлича Божията благодат! Без да има човек практически опит в това няма как да разбере разликата между истинската и напразната вяра. По такъв лекомислен начин ще му се струва, че Бог присъства във всички вери, което е друга заблуда. Защото Господ е казал: "Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира с Мене, той разпилява." (Лука 11:23). Запомнете само, че същността на православието е смирение, кротост, ненасилие и че православието никога не е започвало и няма да започне нито война, нито кръстоносен поход срещу друго вероизповедание. Но няма и да спре да говори истината, защото то е Въплътената Истина! 
И накрая, г-н Сираков, моля да ми кажете какво представлява Вашия бог, как го опознавате, какво иска от Вас и въобще как общувате с него Вие? Защото нали се сещате, че още един има претенции да е Бог?

 

Стефан Сираков написа:

Преди 6 дни

Благодаря на Бояна за коментара. Пак ще напомня , че не съм писал нито ред срещу източното православие, както иска тя да обърне нещата. Напротив , още в началото написах, че статията е в защита на двете религии за които става дума в статията. Аз съм против една сектантска книга. Моля да уточните , какво означава неправилно цитиране, като предварително съм уточнил, че цитирам по памет, и не вярвам смисъла да е изопачен.В отговор на вашия въпрос: "И накрая, г-н Сираков, моля да ми кажете какво представлява Вашия бог, как го опознавате, какво иска от Вас и въобще как общувате с него Вие? Защото нали се сещате, че още един има претенции да е Бог?", ви отговарям, че в тази статия не е ставало дума нито за никакви нови богове, а единствено за изначалния Бог - творец на земята и небето, на всичко видимо и невидимо. Надявам се , че и вие Го почитате. 
Във вашия коментар пак не се разбра отговора ви на поставените въпроси : 
1.Одобрявате ли тази книга, която е обект на статията ? 
2.Намирате ли за правилно моето отношение към "ЧОВЕКА" изказано в част 3 на статията ? Ако моето мнение не е правилно- посочете грешката ми. 
Благодаря ви.

 

Бояна написа:

Преди 6 дни

Г- н Сираков, моето мнение е за Вашия възглед, който се опитвате да внушите в лековата форма, а не за книгата! А възгледът Ви е следният: "И така…аз споделям мнението, че религия и Бог не са едно и също нещо. Религията е създадена да изучава и да слави Бога, но самата тя не е Бог." И нататък: "Религиите са човешко дело". Ако Вие смятате, че православното християнство не е Божествено учение, моля аргументирайте се! Източници на моето познание са Свещеното Писание и Свещеното Предание! Вашата вяра обаче не се основава на тях, защто иначе нямаше да има за какво да спорим! Казвате, че вярвате в Бог и интерпретирате думите на Сина Божий: „ Нима Син Божий е проповядвал – цепете и роете се във вярата и ме тълкувайте кой както си иска?” А забравяте, че Бог е дал свободната воля на човека да избере кого да слуша: подателя на доброто Бог или ненавиждащия човека дявол, откъдето поради маловерие или кривоверие хората отпадат от правилното изповядване на вярата. За тълкуванието има много засвидетелствали вярата с живота си, чудотворството и мъченичеството си светии, които чрез Преданието предават вярно и ясно за нас несъвършените Писанието. Така, че без правилно тълкуване никой не може да достигне до вярата, защото този път е много тесен и бездуховния човек лесно се отклонява. Все пак не се наемайте да бъдете духовен водач, преди да сте достигнали духовна зрялост, съвършенството на светците, които са Божии Синове, защото (Лука 6:39) “Каза им и притча: нима може слепец слепеца да води? не ще ли паднат и двамата в яма?”. Уважавайте и помагайте на всеки нуждаещ се без разлика, но следвайте единствено правилният път, който води към истината, без да се опитвате да обедините лъжата с истината или тъмнината със светлината. Останалото е от лукавия.

 

Стефан Сираков написа:

Преди 5 дни

Здравейте, Бояна. Чак съжалявам, че се налага често да съм навън. Така ми е приятно да чета вашите коментари и да мога да ви отговарям. 
Този път нападате „моя” възглед, че „религия и Бог не са едно и също нещо” . Този възглед не е мой, а е изграден изцяло върху божието слово в библията. Но, ако вие не сте съгласна с мен, ако приемате , че религия и Бог са едно и също нещо, т.е. ако вие приемате религията за четвърта ипостас на Бога, то моля да се аргументирате. И отговорете ми на следния въпрос: Ако религия и Бог са едно и също нещо, защо Бог „напусна” юдейската религия?...Ето ви пряк и недвусмислен пример на моето твърдение. 
Ето и следващата ви „атака” към мен и поредния ви опит за изопачаване темата и написаното в статията ми: „Ако Вие смятате, че православното християнство не е Божествено учение, моля аргументирайте се!” – Отговорете ми къде в статията си съм нападнал или обидил лично източното православие? През цялото време твърдя, че книгата е издадена от секта и автора е виден протестантски пастор. 
Но, ето кое е странно! Дори в този ваш коментар (четвърти по ред), след две покани от моя страна, вие все още не сте отговорили на въпросите ми свързани с тази статия. Защо ли??? Нима по някакъв начин сте обвързана и зависима от обсъжданата книга? Затова ли ме нападате постоянно? Ако все пак решите да отговорите по статията, ето същите въпроси: 
1.Одобрявате ли тази книга, която е обект на статията ? 
2.Намирате ли за правилно моето отношение към "ЧОВЕКА" изказано в част 3 на статията ? Ако моето мнение не е правилно- посочете грешката ми. 
Оставам с убеждението, че се чувствате по някакъв начин застрашена, което отключва вашата религиозна „нападателност”. Вижте колко пъти сте ме нападали в тези няколко коментара, без да отговаряте на преките въпроси по темата: 
1.”Автора показва липса на задълбочени познания” – т.е. не му вярвайте, статията няма стойност. 
2. „Той има някакво свое мнение”- т.е. статията е нещо маловажно, не и обръщайте внимание…Напротив, казвам, тази статия има важно отношение към всички хора по Земята, иначе не бих я публикувал. 
3.”Неправилно цитирате библията”... Изрично упоменах, че цитатите ми са по памет. Ако смисъла в тях е изопачен умишлено по някакъв начин от мен, тогава ме съдете. 
4. „Казвате, че вярвате в Бог и интерпретирате думите на Сина Божий: „ Нима Син Божий е проповядвал – цепете и роете се във вярата и ме тълкувайте кой както си иска?” – Ето поредната ви инсинуация. Никъде не съм интерпретирал „думите на Сина Божий”. Това са мои лични слова, отправени към авторите на книгата и към всички, които изопачават, тълкуват неправилно и разединяват вярващите в множество църкви и секти(било то легитимни или не). Четете по-внимателно за да не изпадате в подобни заблуждения занапред. 
5.На няколко пъти се опитвате да отклоните вниманието в друга посока, да изместите „центъра” – за справка вижте първите 2 пасажа на този мой коментар. 
6.”По такъв лекомислен начин ще му се струва, че Бог присъства във всички вери, което е друга заблуда.” Къде в текста ми прочетохте да давам знак за равенство между всички религии и вери? Ето новата ви инсинуация. Казах само, че Бог присъства във всеки човек, във всички хора, а не само в християните. Нали Бог е създал човека и му е вдъхнал душа. Или вие не вярвате в това ?... 
7. „И накрая, г-н Сираков, моля да ми кажете какво представлява Вашия бог…”- Обвинявате ме , че имам свой личен Бог? Къде в текста съм загатнал или намекнал за подобно нещо?...Докога с тези инсинуации и подвеждане на читателя, драга ми Бояна?... 
8.” Защото нали се сещате, че още един има претенции да е Бог?”- Кой е този един? Нима намеквате , че аз имам подобни претенции?...Само защото изказах несъгласие с една сектантска книга, че имам собствено човешко мнение? Моля посочете тези „мои претенции” в текста ми … И вижте първия ми коментар под тази статия- част3 : „Тук изразявам едно свое, неангажиращо никого и с нищо, мнение. Възможно е истината да е някъде извън тази статия. Идеята ми е тези важни въпроси да не се загърбват, а да се дискутират в обществото.” 
9.” Все пак не се наемайте да бъдете духовен водач…” Къде прочетохте желание за водачество? Моля осветлете и мен незнаещия… 
И въпреки всичките ви опити за манипулиране и изопачаване на тази статия и мнението за автора, аз оставям текста и коментариите по него за безпристрастно обсъждане и становище на хората, моите читатели. Нека и те да отсъдят за себе си различните гледни точки. Да отсъдят за нас двамата по думите и делата ни. 
Благодаря ви, Бояна. Ако искате да пишете още коментари с необосновани нападки – пишете. Молбата ми е: цитирайте ме точно без изваждане от контекста, когато изразявате мнението си, както го правя и аз. Не подвеждайте читателя с ваши неправилни тълкувания и интерпретации на текста ми. Читателят не е толкова лековерен, колкото го мислите. Библейска истина е, че всеки сам отчита и разплаща греховете си пред Бога. Затова нека всеки да мисли със собствената си глава. Много лесно се води немислещ човек в чужда посока, но трудно се манипулират хора със собствено мнение и мисъл. В статията си аз давам тема за размисъл без да налагам и да изисквам нещо. Вие искате да дадете насока на хората, да я възприемат не със своите глави, а според както вие им я представите. Не подменяйте моите мисли с ваши. 
С уважение: автора 

 

Бояна написа:

Преди 3 дни

Този разговор започнах, защото моето религиозно чувство бе оскърбено от това, че Вие като християнин поставяте знак за равенство между Божественото и човешкото учение, между Истината и лъжата и настоявате това да се приема и от други хора. Опасно е за Вас и за вашите следовници „търсенето на духовното по свой собствен път”, което няма как да ви отведе до Бога. Бог е основал своята Църква с всички тайнства, в които подава своята Благодат, светата Литургия (тайната вечеря), където приемаме Неговите Свети дарове с причастието, свещенството, което предстои и свидетелства пред Бога, изповедта и покаянието, които снемат греховността ни. В тази Църква са светиите, техните нетленни мощи, чудесата, които те и до днес извършват, чудото на благодатния огън на гроба Господен, благодатните старци, които и България ги има. Ако не сте забелязали, че сте грешен човек, както и аз съм грешна, както и всички останали хора грешат със всяка мисъл, дума и дело, Вие сте много далече от Бог и от своето спасение! Но Бог е милостив и чака всеки грешен човек да стъпи на Пътя на своето спасение. Защото единственото, което истински можем да творим, заедно с Бога и с Неговата могъща подкрепа, е да се уподобим на Него, като се откажем напълно от греховността си. Тогава ще усетим с цялата си сетивност „ колко благ е Господ”! Като начало влезте в сайта „Православен свят” и сайта на Зографския манастир, които са чист православен извор. Четете Евангелието с тълкуванията на Теофилакт Български, Псалтира, Катехизиса, православния молитвеник. Бог да благославя Вас и Вашите читатели в тесния пътя на скърби и лишения, единственият път на нашето спасение!

 

Стефан Сираков написа:

Преди 2 дни

Здравейте, в движение съм.Ще ви отговоря след 3 дена.

 

Стефан Сираков написа:

Преди по-малко от минута

Драга ми Бояна, прибрах се вкъщи и с радост отговорям на коментара ви. Защо пак хвърляте общи приказки без да се аргументирате? Изрично помолих да ме цитирате , но не виждам да го правите. Вярвам, че не сте лекомислена, но защо постоянно се правите на такава?... Във вашия коментар има само един “мой” цитат (в кавичките). Три пъти прочетох статията си и не намерих този „мой” израз никъде. Вероятно и това е някакво ваше обобщаващо умозаключение. Нима с израза „търсенето на духовното по свой собствен път”, който цитирате, искате да кажете, че нямам право и свобода на собствено мнение по една сектантска книга? Нима ересите и прозелетизма трябва да се ширят безконтролно? Това ли искате?... Вашата упоритост да говорите за всичко друго, само не и по въпросите на статията, на книгата-обект на тази статия и на отправените от мен към вас конкретни въпроси, е пословична. Как и защо елементарния въпрос за една сектантска книга Вие се стремите и успявате всеки път да пренесете на друга плоскост? Този път на тема: що е църква…И ще ви цитирам: ”Бог е основал своята Църква с всички тайнства, в които подава своята Благодат, светата Литургия (тайната вечеря), където приемаме Неговите Свети дарове с причастието, свещенството, което предстои и свидетелства пред Бога, изповедта и покаянието, които снемат греховността ни. В тази Църква са светиите, техните нетленни мощи, чудесата, които те и до днес извършват, чудото на благодатния огън на гроба Господен, благодатните старци, които и България ги има.” Питам ви: Кой е нападал църквата? Кой е оспорвал това, което „твърдите”? Обяснете на обществото защо правите така - много пишете, а смислен отговор не давате… Има ли някакъв начин автора и читателите да разберат вашето мнение, но не за мен и за една от световните религии, а за повдигнатите въпроси в статията и за книгата на сектанта проф.Дечко Свиленов? След като аз съм прост и неук, а вие сте влизали и чели (цитирам ви) „в сайта „Православен свят” и сайта на Зографския манастир, които са чист православен извор. Четете Евангелието с тълкуванията на Теофилакт Български, Псалтира, Катехизиса, православния молитвеник”, отговорете на поставените въпроси. Ако имате каквито и да са отговори, то споделете ги с нас, не ги крийте само за себе си: 
1.Одобрявате ли тази сектантска книга, която е обект на статията ? 
2. Какво мислите за нейните автори? Направете паралелно проучване ако е нужно. 
3. Този въпрос отправям към авторите на книгата проф.Дечко Свиленов, Мюжген Ахмедова и Али Дини: Не смятате ли, че преди да се поучават „спасително” хората изповядващи Ислям (каквато е целта на коментираната книга), първо трябва да се оправят „нередностите” в Християнството? След като сме толкова близки по вероизповедание, християните от всички деноминации, нека първо спасим Христовото стадо живеещи в отцепничество – в идолопоклонство и заблуди. И едва когато докажем, че можем да спасяваме първо себе си- всички вярващи в Христа, тогава вече нека бъдем пример за чист и свят живот в очите на другите религии. Не може да се проповядват сега благи цитати, а самите християни да живеем в разкол, заблуди и разединение. Можем ли всички ние да преоткрием истинното и чисто Христово учение дадено преди 2000 години (без никакви тълкувания) и да се обединим около него? На това би се зарадвал Бог във всичките си ипостаси:”Един пастир и едно стадо”. А ако това не можем, какво право имаме да поучаваме другите? Или вие намирате за нормално милиард католици, евангелисти, юдеи, протестанти, адвентисти, съботяни, църква на седмия ден, секта на Муун, свидетели на Йехова, мормони и много други, да „загиват” без да бъдат спасени душите им? Кое от тези християнства ще се проповядва на хората изповядващи Ислям и защо? Не съществува ли опасност всички тези хора да попаднат в някоя от тези секти (макар и християнска) вместо в спасителна религия? Ами ако вместо да бъдат спасени, душите им паднат на още по-ниско стъпало пред Бога? Кой ще е отговорен тогава и дали това не е целта на книгата? Отговорете и вие Бояна, от източноправославно гледище по въпроса, разбира се. 
4. Намирате ли за правилно моето отношение към "ЧОВЕКА" изказано в част 3 на статията ? Ако моето мнение не е правилно, то посочете грешката ми. 
А ето и въпросите , които ми дължите от предния си коментар: 
5. Нападнахте „моя” възглед, че „религия и Бог не са едно и също нещо” . Този възглед не е мой, а е изграден изцяло върху божието слово в библията. Но, ако вие не сте съгласна с мен, ако приемате , че религия и Бог са едно и също нещо, т.е. ако вие приемате религията за четвърта ипостас на Бога, то моля да се аргументирате. И отговорете ми на следния въпрос: Ако религия и Бог са едно и също нещо, защо Бог „напусна” юдейската религия(това вие го твърдите в преден коментар)?...Ето ви пряк и недвусмислен пример на моето твърдение. Не видях в коментара ви да сте отговорили. Ето давам ви нова възможност. 
6. Зададох ви и въпроса „Нима по някакъв начин сте обвързана и зависима от обсъжданата книга, от посочените автори, от тяхната секта? Затова ли не отговаряте и ме нападате постоянно?” Продължавам да очаквам отговора ви… 
7. Упрекнахте ме: ”Защото нали се сещате, че още един има претенции да е Бог?”- Кой е този един? Нима намеквате , че аз имам подобни претенции?...Само защото изказах несъгласие с една сектантска книга, че имам собствено човешко мнение? Моля посочете тези „мои претенции” в текста ми … Все още очаквам отговора ви… 
8. Ето другия висящ въпрос: „И накрая, г-н Сираков, моля да ми кажете какво представлява Вашия бог…”- Обвинявате ме , че имам свой личен Бог? Къде в текста съм загатнал или намекнал за подобно нещо?...Докога с тези инсинуации и подвеждане на читателя, драга ми Бояна?... Дължите отговор с аргументи… 
Понякога с тези ваши съвети звучите твърде назидателно: тук си в грешка, там не си прав, това прочети, това не прави , друго прави както ние искаме…Това ли е верния път – да се натрапват религиозни предпочитания? Та нали сам Бог ни е дал правото на свободен избор (не само на мен, а и на всеки човек ) ...Каква е ползата ако много книги сме прочели, ако много цитати знаем наизуст, но Бог нямаме в сърцата си? Нека библейския пример за книжниците и фарисеите винаги да ни отрезвява. Те също познаваха добре „книгите и цитатите”, но точно те не познаха и не приеха новото учение и отпаднаха от Бога. Такива ли трябва да бъдем? „Неведоми са пътищата Божии”. Спомнете си думите на Иисус Христос когато казва, че никой не може да отиде при него, ако Бог Отец не го призове: „Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил”(Йоан 6:44). „У пророците е писано: "и ще бъдат всички от Бога научени". Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при Мене.” (Йоан 6:45) Не изземвайте божиите функции върху себе си. Спасявайте себе си тъй както знаете(както сте научени) и не пречете на другите в техния път. 
И въпреки всичките ви опити за манипулиране и изопачаване на тази статия и мнението за автора, аз оставям текста и коментарите по него за безпристрастно обсъждане и становище на хората, моите читатели. Нека и те да отсъдят за себе си различните гледни точки – според думите и делата в тях. 
С уважение: автора, 24.03.2017 
 

Вижте материалите:

Част 1

Част 2

Част 3


Създадена на 30.03.2017 г.

Коментари

 • 456a752fc62c3f6097fafe527a4ea135?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стефан Сираков написа:

  Преди около 5 години

  В предния си коментар употребих една специфично църковна дума, често употребявана в религиозните трактати. За широката читателска аудитория давам нейното значение. „Прозелитизъм”- това е течение в религията, което се стреми да разпространи и да разпростре своето учение и да привлече, т.е. да обърне в лоното на своята вяра хора извън паството си. Прозелитизмът не се приема и одобрява от някои религии и религиозни течения”. (Уикипедия) „Прозелитизмът в по-ново време придоби значение на принудително преминаване в друга вяра.” (bg.glosbe.com) За всички християнски пастори и мисионери, които искат да „благовестят” прозелитизъм, давам цитат от първоизвора - словото Христово, където се казва: „И като повика дванайсетте си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеряват всяка болест и всяка немощ. А имената на дванайсетте апостоли са тия: (изброяване на имената). Тия дванайсет души изпрати Иисус и им заповяда, като каза: по път към езичници не ходете и в самарянски град не влизайте; а отивайте най-вече при загубените овци на дома Израилев;” (Мат.10:1,2,5,6) Също така Христос казва: „Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето обикаляте море и суша, за да добиете един последовател; и кога сполучите това, правите го син на геената дваж по-достоен от вас.”(мат.23:15) Ако Иисус Христос не е одобрявал прозелитизма още по свое време, когато е бил жив, то едва ли би го одобрил и сега…
  Благодаря на богослова д-р Вениамин Пеев. Още преди 2 години в своята статия „За границите на свободата и безграничността на злото” той е изказал мисли (макар и по друг повод) сходни с тези, които засягам в статията „Християнство и Ислям”. В този коментар се обосновавам с кратки извадки и перифрази от неговата статия, като вмъквам и свои мисли. А в края на коментара поставям линк към пълния текст на неговата статия.
  Всички си спомняме за терористичния акт извършен върху редакцията на френското сп. „Шарли Ебдо” заради карикатурите осмиващи пророка Мохамед и ислямската религия. Възниква въпроса: Това терористичен акт ли беше или акт на справедливо възмездие за нанесената религиозна обида? И всички ние трябва да си отговорим на острия въпрос за разбирането на „свободата” – безгранична ли е тя, или има някакви етични човешки граници. А конкретният случай във Франция ни кара да се замислим за злините, които би могло да предизвика криворазбраното понятие за „свобода на словото” и поведението ни спрямо „другите”. Мисля, че нашето разбиране за „свобода без граници” е фитила, който предизвиква ответното зло. Трябва ли „свободата на изразяване”, да се разбира като поведение, което не обръща внимание на принципите и правата на другите? Нима те нямат свобода? Всяка религия е непримирима спрямо извършването на светотатство и е крайно време човек да проумее това обстоятелство, за да не се повтарят подобни трагедии. Затова истински свободен човек е онзи, който познава своите ограничения и ги спазва, като това му подсигурява пълноценен живот. Още ап. Павел казва: „Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно” (I Кор. 6:12). Едно от тези ограничения е, че дори когато не споделят възгледите на друговерци, християните не ги подиграват и не се гаврят с техните светини. Християните съзнават чувствителността на друговерците. Христос е казал: „всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците” (Мат. 7:12). Ако искаме почит към себе си и своите светини, трябва да бъдем много внимателни с чуждите. Всяко посегателство към чуждата светиня е светотатство, което не само предизвиква естествените чувства на възмущение, но представлява неправомерно посегателство към свободата на другите. Да признаваш чуждите светини не е проява на страх, нито знак за изгубване на „свободата на изразяване”. То е свидетелство за уважаване правото на другите да бъдат свободни, да изповядват своята религия и да почитат своите светини. Ако има нещо общо във всяко едно религиозно чувство, то е именно сериозността на изповедта на вярата и преклонението!
  Има ли в света уважение и търпимост между представителите на различните религии и изповядвания? От една страна е плурализма, че „Бог е един”, а от друга страна допускаме подигравки към светините. Колкото погрешен е единия подход, толкова е погрешен и другият. Толерантността не изисква нито доктринални компромиси, нито опит да се унижават другите. Толерантността е просто едно осъзнато хуманно отношение. Не можем да живеем с мисълта, че ние „имаме право” да се гаврим с неща и лица, които са святи за други хора, и да продължим да си мислим, че оставаме без вина. Ето това е истинската причина за техните ответни действия…
  В заключение ще кажа, че обсъжданата, в тази статия, книга на проф.Дечко Свиленов и съавтори, според мен пропагандира съвременен прозелитизъм. С крайните си изводи и осмиване на „чуждия Бог” те сеят обиди и враждебни настроения. Затова заявих, че не одобрявам тази книга, затова и написах тази статия. Нека статията да е само за размисъл и обществено обсъждане, а всеки да живее според разбирания си. Все пак това е едно лично мнение.
  03.04.2017 , Стефан Сираков

  Ето пълния текст на статията на д-р Вениамин Пеев
  "За границите на свободата и безграничността на злото" в блога "Свобода за всеки"
  За съжаление линковете тук в коментара не са активни, може да потърсите статията в търсачка по това заглавие.


 • 456a752fc62c3f6097fafe527a4ea135?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стефан Сираков написа:

  Преди повече от 4 години

  Диан написа:Преди 3 дни
  Бъдете здрав.

  Мисля си, че не познавате някои принципите в собствената си вяра като християнин, г.н. Стефан Сираков, базирайки се на изречението "Като християнин се срамувам и не подкрепям тази книга, която считам за рожба на религиозно тесногръдие и на липса на любов към всички чеда Божии.".
  Един според мен основен принцип е осиновлението т.е. как ние хората ставаме "Божии чада" и макар всички да сме сътворени от Бог не всички Бог ще ни счете за негови деца. Това важи за всеки човек независимо в какво или в кого казва, че вярва. Важи за наричащите себе си "християни","мюсулмани", "будисти", "хиндуисти" и др. В книгата Йоан 1:12-13 е записано" А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, , на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.". Така че, всички хора не са "Божии деца", както мисля ви смятате в изречението което цитирах от вашата публикация.
  А как смятате, че трябва да се просвети живеещият в невежество и заблуда, като му се казва, че е много добър и не се изявяват заблудите му?

  Смятам, че тази книга е именно за това, да се изобличат заблудата в съвременното общество не само в България но и по света, че и исляма и християнството водят към един и същ бог, а това не е така, не водят.


 • 456a752fc62c3f6097fafe527a4ea135?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стефан Сираков написа:

  Преди повече от 4 години

  Стефан Сираков написа:Преди около 9 часа
  Здравейте, Диaн,
  Радвам се, че все още има четящи и мислещи хора, такива които изразяват мнението си. Вече смятах, че тази статия е изпаднала в забвение. Благодаря ви за коментара. Поставяте интересен въпрос.
  Веднага посочвам, че ние с вас говорим за две съвсем различни неща, които нямат общо помежду си и не могат да бъдат сравнявани.
  В моето изречение въпроса е поставен откъм философската му страна, че всички сме „деца” на Бог по сътворение и по божествена душа. В този смисъл ние сме братя, равноправни и равнопоставени пред своя създател (независимо от развитието впоследствие на различни племенни езици, държави, религиозни системи, нрави и обичаи). Всички хора по земята сме деца на един Бог: и евреи, и турци, и американци. Има ли друг Бог, който може да сътвори човека от кал ? Има ли друг Бог, който да вдъхва души, да сътворява небе, земя и звезди? –Няма! Това имах предвид.
  А в цитата на евангелист Йоан 1:12-13, който посочвате, става дума за една алегория. Не за физическото раждане на човека, а за едно последващо духовно развитие като зрял индивид, който вече осъзнато и по свой избор приема конкретна религиозна вяра и Бог.
  Иначе, като деца, и аз, и вие, и всички други хора по света (с изключение на Исус Христос) сме родени от баща и майка, от кръв и плътска похот. А духовният път и възможността да израстваме като „Божии деца” в религиозен смисъл, те идват впоследствие и са наша възможност през целия ни живот, защото и блудния син не е презрян, а е ценен пред Бога с неговото духовно осъзнаване след падението му.


 • 456a752fc62c3f6097fafe527a4ea135?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стефан Сираков написа:

  Преди повече от 4 години

  Премествам тук пресен коментар отпреди 3 дни (24.10.2017) публикуван под част 1 на статията

  Костадин Петков - Коцето написа:Преди 3 дни
  Пълно неразбиране и подигравка с добронамерения, добросъвестно, с любов и загриженост изпълнен труд на авторите, желаещи единствено спасението душите на милионите заблудени от сатана умове на хората. В тази книга няма нито опит за външна намеса, нито опит за "посегателство", а зов за осъзнаване ИСТИНАТА от всеки и желание за вярно възприемане действителността. Авторите са се въздържали да назоват кой и какъв бог стои зад Корана, уважавайки религиозните чувства на мюсюлманите и не желаейки по никакъв начин да накърнят възгледите им, но са им предоставили възможността сами да достигнат до единствено правилния извод. А той е, че ако продължават да следват хитростите на лукавия в Корана и не се покаят за греховете си, приемайки Исус Христос за свой Господ и Спасител, то ще прекарат вечността в ада, правейки компания на дявола. Нима авторите не заслужават нашето уважение и похвала за загрижеността, която проявяват към душите на мюсюлманите, съветвайки ги да напуснат този влак, който дружно ще ги отведе в преизподнята. Затова е използвана и тази арабска поговорка за водата накрая. :-)


 • 456a752fc62c3f6097fafe527a4ea135?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стефан Сираков написа:

  Преди повече от 4 години

  Дълго време преценявах дали да отговарям на горния коментар на К.Петков-Коцето. Дали моят отговор ще промени нещо в начина им на мислене? И реших да не отговарям пряко и конкретно, а просто да споделя няколко свои мисли. Те са отворени и неокончателни за мен, и ще продължавам да разсъждавам над тях и занапред.
  Всички сме чували термина "фанатизъм" и почти винаги го свързваме с исляма. Но явно фанатизмът не е привилегия само на една религия. Горния коментар ясно маркира явлението "християнски фанатизъм", който има цел подобна на всяка друга религия: Как да убедиш всички друговерци, че ти си най-прав и най-велик, и естествено как да ги убедиш, че те са в религиозна грешка, че само ти и единствено ти можеш да ги спасиш чрез своята религия. Няма лошо в това. Странното е, че всички се смятат за религиозно прави, никой не се признава в "религиозна грешка" и настава времето на прозелитизма, време, което намирисва на религиозни войни, т.е. на фанатизъм.
  Всички сме чували също и термина "ислямски фундаментализъм", който отъждествяваме с тероризма. Та нали терористите най-вече са надъхвани на религиозна основа: как трябва да накажат друговерците, да им отмъстят, как ако се "жертват" като бомбено камикадзе ще се пренесат направо в рая при девиците, и т.н. Правилно ли е религията (която и да е тя) да бъде използвана за военни цели?...
  Въпросната книга и този последен коментар ме навеждат на мисълта, че не е далеч времето да се зароди и "християнски фундаментализъм".
  Въпросът е , доколко това е по Божий промисъл, и доколко е рожба на човешка приумица?
  Кой има интерес от такива конфликти и кой стои зад това финансиране?
  И дали зад този "фанатизъм" и "фундаментализъм" стоят светли или тъмни сили?
  Струва си да се потърсят отговори.
  Стефан Сираков , 09.11.2017


 • 456a752fc62c3f6097fafe527a4ea135?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стефан Сираков написа:

  Преди повече от 4 години

  Здравейте, прехвърлям тук един нов коментар от днес, 14.11.2017, публикуван под втора част на статията, вижте завръзката 2-3 коментара по-нагоре :

  Диан написа:Преди около 7 часа
  Благодаря ви за пояснението. За съжаление ако това разграничаване на въпроса от философска и религиозна гледна точка, както вие го правите, не бъде разбрано по този начин, може да стигне до неразбиране същността на това да бъда някой "божие дете" според Бог и някой да претендират че, са божии деца без всъщност да са такива само защото философски (според вас) са определени като такива.


 • 456a752fc62c3f6097fafe527a4ea135?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стефан Сираков написа:

  Преди повече от 4 години

  Ех, Диан, Диан... Не аз или философията определяме хората като божии деца. Сам Бог ги е създал свои деца... Това, че вие не се осъзнавате като божие дете е само ваш проблем. Кой е вашия отец...?


 • 456a752fc62c3f6097fafe527a4ea135?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стефан Сираков написа:

  Преди около 4 години

  Здравейте, прехвърлям тук един нов коментар на Диан, от 22.02.2018г. , публикуван под втора част на статията:

  Диан написа:Преди около 9 часа
  Написаното в книгите на Билията определя кои са божии деца и кои не са. Това че сме създадени от Бог по негов образ и подобие прави ли ни негови деца? За Адам и Ева не писано да са наречени Божии деца, нито за потомците им след тях в близко време, а даже има разделение на "Божии синове" и "човешки дъщери" което за мен не напълно ясно "Битие 6:2 Божите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха.". След кратко търсен в Библията, първото място което виждам някой да бъде наречен син на Бог т.е. негово дете е Соломон, синът на цар Давид "2 Царе 7:14
  14. Аз ще му бъда Отец, и той ще Ми бъде син: ако стори беззаконие, ще го накажа с тояга каквато е за мъже и с биения каквито са за човешкия род;"

  И така аз се смятам за син Бог чрез Исус Христос понеже е писано "Римляни 8:14-15
  14. Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.
  15. Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче!"


 • 456a752fc62c3f6097fafe527a4ea135?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стефан Сираков написа:

  Преди около 4 години

  Здравейте, Диан. Отново ме зарадвахте с вашето присъствие. Но искам да ви помоля, вие сам да прочетете всичките си коментари и да посочите кой от тях касае въпроса (темата) на моята статия. - Нито един... Вие сам влизате в някакъв измислен спор за неща, които не съм споменал никъде в статията си, а именно: "син божий" или "дъщеря божия".
  Единствената ми теза е , че приемам всички хора (от всички раси, от всички народности и езици, от всички религии) за деца Божии. Защото, ако те имат живот в себе си и кръв червена, кой им ги е дал? - Бог! Ако имат в себе си душа и дух (също като вас, Диан), то кой според вас е вложил душа във всички хора, които не са християни? Единствен Бог е, който дава и живот, и душа, и дух. В този смисъл казвам, че всички хора сме деца на Бога. Стига сте увъртали, извъртали и интерпретирали моите думи както ви хрумне. Или твърдите, че Бог е дал душа само на "единствените си деца - християните"? Представете си времето от Петокнижието на Моисей, но когато той още не е бил роден и евреите като народност тепърва са се създавали. Нима твърдите, че тогава е съществувала някоя религия (па било то и Християнство) и Бог е рекъл, че ще даде души само на тях (християните), а другите ще ги лиши от тази благодат, защото не са му деца? Не ви ли звучи абсурдно? Разбирате ли вече, кое е общото на "деца Божии". Нито една религия не е по-горе от друга. Нито един човек не е по-велик от друг. Не вие или аз ще съдим хората дали са ( или не са) чеда Божии, понеже били от друга "религия". Бог съди душите ни, но не по нашата "религиозност", а по делата ни. Всяка душа, която напусне белия свят, се явява пред Бога, не само християнските... Няма безотчетни души - създадени от Бога и забравени после от Него.
  Вярвайте в каквото искате, но не търсете в мое лице опонент за спорове. Не съм богослов и нямам такива претенции и за в бъдеще. Вие може да бъдете само и единствено такъв, какъвто Бог ви е създал, със всичките ви странности. И аз ви приемам за такъв и нямам за цел да ви променям. Целият свят има нужда от подобна толерантност.
  Диан, ще се радвам на ваши бъдещи коментари, особено ако касаят пряко темата на статията. Благодаря ви.
  22.02.2018 г. Стефан


 • 456a752fc62c3f6097fafe527a4ea135?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Стефан Сираков написа:

  Преди почти 3 години

  Здравейте! Въпреки опита ми за ясно изложение в трите части на статията , и пространствените коментари в четвърта част, все още оставам с убеждението, че не съм разбран правилно относно становището ми за книгата. Все още някои хора си мислят, че едва ли не защитавам исляма като религия, или още по-лошото, че атакувам някак си християнството. А всъщност и двете неща са ми неприсъщи, и не фигурират никъде в изложението ми. Единствено подходих с любов от гледна точка на Библията, където Иисус Христос казва: " Тогава както искате хората да постъпват с вас, така трябва и вие да постъпвате с тях, защото това е същината на Закона и на Пророците."(Матей 7:12) Авторът е част от българския народ, който не хипотетично и теоритично, а съвсем реално е бил жертва на насилствено отнемане на изконната му християнска вяра, и принуждаван да приема ислям. Част от народа ни е избягал дълбоко в горите, или извън границите на родината си. А други са били подлагани неколкократно на ислямизация - насилсвено, с ятаган на врата. Някои са приели чуждата вяра, макар и формално, а други са пожертвали главите си зарад вярата. И забележете, че и това насилие е правено в името на правата вяра. Как от грешни християни да станат правоверни в исляма. Също като авторите и тезата им в коментираната книга. Те също наблягат на това, колко грешен е исляма и как те трябва да спасят душите им в единствено правата вяра - християнството. Та кои сме ние да съдим коя вяра е по-права, и дали всички религии идват от Бога или не... Аз нямам това право право и реших да постъпя както Христос е казал. И тъй като горчилката и болката от това насилсвено отнемане на религионата вяра още са живи в народа ни, затуй се облягам на библейската мъдрост. Не отнемайте чуждата вяра за да не посегнат и на вашата. Уважавайте чуждата вяра за да уважават и вашата. Обичайте всички хора независимо от вярата им, защото един Бог-Създател ни е баща, и всички хора сме братя по произход, независимо от различните езици и религии. Бог е баща на любовта и единението, а не на раздора и омразата. Кое в тези библейски мисли е толкова сложно, че все оставам неразбран и нападан?... Но защо ли се учудвам, та те хората и на Христа посегнаха...