Св. Тома Неверни станал нарицателно на съмнението

Normal_toma

Патронен празник на архитектите, зидарите и строителите

Тома Неверни бил един от най-верните сподвижници на Исус Христос сред Апостолите. Най-предан последовател на Спасителя. Произхождал от галилейския град Панеада. Не рядко го наричали Близнака (на арамейски език Тома означавало близнак) – това име му се дало заради много близката прилика с Христос. Неговото име обаче станало синоним на недоверието и съмнението във всичко, докато не се докаже в материалния свят. Тома бил сред учените Апостоли, той умеел да чете и пише.

Евангелието описва, че след смъртта си Спасителят възкръснал, явил се на много от учениците си. Разказали на Тома за чудото, но той не повярвал и поискал сам да види белега от гвоздеите на възкръсналия Иисус, да постави пръста си в раните му, за да се увери във Възкресението Му. Седмица по-късно Христос се появил и накарал Тома да го докосне, като казал: „Блажени са тези, които не са видели, но въпреки това повярваха". А изразът „Тома Неверни" станал нарицателен за недоверчив човек.

Неверието олицетворява колебанието, съмнението

Неверието, което проявил апостол Тома се превърнало в олицетворение на миговете на колебание и съмнение, в които изпада всеки човек. Той е един от най-жертвоготовните Христови ученици. Веднъж Иисус казал на учениците си, че трябва да се върне в Юдея, за да възкреси приятеля си Лазар, започнали да го убеждават да остане по-далече от опасния Йерусалим. Само апостол Тома казал на другите: „Да отидем и ние да умрем с Него". След слизането на Светия дух в деня Петдесетница апостолите хвърлили жребий, за да видят кой къде ще отиде да проповядва Божието слово.

На апостол Тома се паднал нелекият жребий да отиде в Партия, Мидия и далечна Индия. По местата, където минавал, светият апостол извършвал множество чудеса и с Божията сила изцелявал всякакви недъзи. Много хора, не само от обикновения народ, но и от царския двор, като виждали знаменията, които ставали чрез него, и слушали проповедта му, се обръщали към Христовата вяра. Така св. Тома покръстил във вярата царица Мигдония и сестра й Терциада. Царят с гняв наблюдавал промяната в жена си, в сестра й, в сина си. Заповядал да затворил апостола в тъмница, а там го подложили на страшни мъчения, но светецът винаги оставал невредим. Накрая владетелят го осъдил на смърт и войниците му го убили пред погледа на множество разплакани негови ученици. Така апостолът изпълнил своята християнска мисия и завършил живота си с мъченическа смърт. Не след дълго дори и жестокият цар приел християнството. Апостол Тома бил изкусен строител, на повечето икони той е изобразяван с дюлгерски метър в ръка.

Денят 6 октомври се приема за патронен празник на архитектите, зидарите и строителите.


Създадена на 06.10.2012 г.

Коментари

Все още няма коментари