8 октомври - световният ден за превенция на природните и стихийни бедствия

Какво да правим и какво да не правим при наводнение

0142710.0

Normal_2014-07-08_17.34.28

Наводнението е природна стихия

Какво е природно "Бедствие"? Това  е всяко природно явление като земетресение, наводнение, свличане на земни пластове, бури, снежни виелици, лавини, специфични пожари, продължителни суши и епидемии. Характер на бедствие имат радиационното, химическото и бактериологичното заразяване, когато са причинени жертви и тежки материални щети на собствеността или са застрашени здравето и живота на населението.

Що е превенция на природно бедствие? Някой вероятно веднага ще каже, че природните бедствия се непредвидени и нашите действия или бездействия нямат никакво значение. Това, разбира се, далеч не е така. Винаги всичко зависи от подготвеността на хората и от способността им да реагират адекватно на бедствието и колкото са по-подготвени и по-адекватни са техните действия, толкова по-малък е размерът на щетите. Също така много човешки дейности  могат да доведат до големи загуби, без да са природни бедствия, а в други случаи могат да задействат разрушителната сила на природата, като наводненията при скъсване на язовирна стена или горските пожари вследствие на умишлено или неумишлено поведение.

Затова не трябва да забравяме, че нашето поведение винаги има последици и също така, че информираността е изключително важна и понякога дори животоспасяваща.

Да си пожелаем да няма природни бедствия, но и да си обещаем да бъдем отговорни, разумни и не на последно място - да действаме информирано и концентрирано, ако ни връхлети подобна беда.

При природни бедствия, освен нещата, които трябва да правим, има задължителни неща които не бива да вършим и за които да сме особено внимателни.

Какво не трябва да правим

1. Ако има съмнение, че водата от централното водоснябдяване или друг традиционно използван източник е замърсена (мътна, с цвят, мирис или привкус) тя не трябва да се използва за пиене, измиване на хранителни продукти и съдове, подготовка на храна и лична хигиена – измиване на ръце и зъби. Преди употреба водата трябва да се обработи и дезинфекцира.
2. Да не се използва вода от местни или неконтролиран източници (кладенци, сондажи, чешми и др.)Всеки засегнат от наводнението водоизточник трябва да бъде почистен и дезинфекциран, а качествата на водата проверени.

Какво можем да направим

1. Да следим съобщенията на органите, които провеждат контрола за качеството и безопасността на питейната вода.
2. Да ползваме вода, доставена от органите на Гражданска защита в цистерни, както и промишлено бутилирани минерални и трапезни води.
3. В случай, че няма организирана доставка на питейна вода малки количества вода могат да бъдат обработени в домашни условия по един от следните начини:
? Преваряване: Водата трябва да ври от 5 до 15 минути, след това да се изсипе и съхранява в добре измити и плътно затворени съдове.
? Дезинфекция: С предоставените таблетки за дезинфекция на водата (таблетките не са за пиене!), като се спазва инструкцията за доза, време за контакт и обем на обработената вода.
? С течна белина за домакинството, която не съдържа оцветители, ароматизиращи вещества и други добавки – на всеки 1 л. вода се добавят 2-3 капки белина със съдържание на хлор до 5%. Преди употреба обработената вода трябва да предстои не по-малко от 30 минути.
? Като крайна мярка, при отсъствие на други възможности, може да се използва и дезинфекция с 2% йодна тинктура, 5 капки от която се добавят на всеки 1 л. вода и се разбърква добре. Преди употреба трябва да се изчака не по-малко от 30 минути. Този начин на дезинфекция не трябва да се прилага за период по-дълъг от няколко дни, а така обработената вода не се препоръчва за ползване от бременни жени, хора със заболявания на щитовидната жлеза и повишена чувствителност към йод.
4. Ако водата е мътна преди преваряване или обработка с дезинфекционни препарати тя трябва да се прецеди през многослойна марля или парче чист плат.

II. Спазване на противоепидемични мерки при хранене

1. При приготвяне на храна съдовете за готвене да се измиват само с преварена или дезинфекцирана вода по някой от гореописаните начини вода.
2. Суровите плодове и зеленчуци да се измиват добре с преварена или дезинфекцирана по гореописаните начини вода.
3. Препоръчително е да се консумира само преминала термична обработка храна, непосредствено след приготвянето. Месо от домашни животни, птици и риба се консумира след продължителна термична обработка (от 30 минути до 2 часа и повече зависимост от вида на месото и големината на парчетата месо) и непосредствено след нея. Да не се консумира месо от травмирани и удавени животни.
4. Измивайте яйцата при готвене.Яйцата да се консумират след продължително сваряване-не по-малко от 15 мин , непосредствено след приготвяне.
5. При високи температури на околната среда има висок риск от бърза развала на храната, поради което храната да се приготвя в количество само за еднократен прием.
6. Да се избягва консумацията на съмнителни домашни консерви, особено при нарушаване целостта на опаковките или промяна на външния им вид. Консервите да се консумират непосредствено след отварянето им.
7. Хранителни продукти трябва да се съхраняват само в плътно покрити съдове, за да се избегне рискът от преносители на инфекциозни хранителни заболявания-насекоми, гризачи и др.
8. Спазвайте лична хигиена-мийте ръцете си с преварена или дезинфекцирана вода преди приготвяне и сервиране на храната.
9. Болни със стомашно-чревно разстройство не трябва да се включват в приготвяне и сервиране на храната.
10. Ако се появят симптоми на стомашно-чревно заболяване –диария, повръщане, втрисане, температура, обща слабост, незабавно потърсете лекарска помощ.

III. Какво трябва да знаят родителите

1. От кои реки, язовири и други водоеми близо до вашето населено място може да произлиза наводнението.
2. Подгответе личен багаж с най-необходимите документи, лични вещи, вода (най-добре бутилирана минерална вода) и продукти.
3. Изключете всички електрически и газови уредби.Затворете спирателните кранове за вода.
4. Използвайте мобилна или друга връзка да известите близките си или органите на полицията (тел 166), гражданска защита (национален телефон : 960 10262) за местонахождението си.
5. При поройни дъждове не заставайте заедно с децата под мостове, подлези и други съоръжения, тъй като буйната вода може да ви отнесе.
6. При необходимост за напускане на жилището, ако нивото на водата продължава да расте, качете се заедно с тях на най-горните етажи или покрива.
7. Ако се намирате близо до река, язовири, дерета и други водоеми незабавно се отдалечете от тях и се придвижете към по-високи места. Не пускайте децата си в тези потенциално опасни места.
8. Не правете опити за пресичане на разливи, реки, потоци и дерета.
9. Максимално и възможно най-бързо изведете децата от опасната зона.
10. Давайте на децата ясни и лесно разбираеми указания как да действат.
11. Обърнете повече внимание на болните деца и децата с увреждания, като им окажете физическо съдействие.
12. Потърсете допълнителна помощ и връзки с представители на служби, които биха могли да ви окажат необходимата помощ с медикаменти, храна, вода, дрехи, подслон, средства за комуникации.

Напомняме - При опасност от наводнение трябва да знаете, че ще бъдете известени. Следете съобщенията по радиото, телевизията, местните радиовъзли и изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситуация.

 

​над статията работи Димо Василев

 


Създадена на 08.10.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари