Какво да правим при наводнение

Важни неща, които всеки трябва да знае
Normal_2014-07-08_17.34.28

Тази година цялата страна пострада от наводнения

Тази година беше тежка за България, защото дъждовете не ни зарадваха, а се оказаха природно бедствие отнело стотици домове и десетки животи. Бедствие, което макар до известна степен да се поддава на прогнозиране, ни завари неподготвени. 

Клуб 50+ е съпричастен с всички хора, които пострадаха при бедствията и в настоящия материал публикува важна информация, която всеки трябва да знае (с пожелание да не се налага да я прилага)
 

Какво трябва да знаем предварително?

1. От кои реки, язовири и други водоеми близо до вашето населено място може да се очаква наводнение. Ако потърсите информация от Гражданска защита, ще имате предварителна яснота за районите, които е възможно да бъдат залети, за най-късите и безопасни маршрути, по които трябва да стане изнасянето при опасност от наводнение.
2. Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, поддържайте връзка с органите на Гражданска защита, особено в периоди на проливни и продължителни дъждове във водосбора на реката.
3. В незащитените заливни зони на реките не се строят жилищни и селскостопански сгради. Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито.
4. Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и др., ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в кметството или в областната управа.
5. Не преграждайте речните течения с цел водовземане за поливане или къпане на животни. Това е забранено от Закона за разрушителната сила на водата при наводнения.

Как да действаме при реална опасност от наводнение

1. При необходимост от евакуация, ще бъдете уведомени от органите на Гражданска защита. Подгответе личен багаж с най-необходимите документи, лични вещи и продукти.
2. Изключете газта и електричеството.
3. При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на водата продължава да расте, заемете най-горните етажи или покрива. Ако имате мобилна връзка, известете близките си или органите на Гражданска защита за местонахождението си.
4. Ако се намирате близо до коритото на пълноводна река или дере, необходимо е незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите към най-близкото възвишение.
5. При поройни дъждове не заставайте под мостове, подлези, надлези, и други съоръжения, високата вода може да ви отнесе.
6. При пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре и изчака спирането на пороя. Незначително понижение на нивото на пътя може да предизвика голяма разлика в дълбочината на водата.
7. Не правете опити за пресичане на разливи и потоци, освен ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или от коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода.
8. Бързотечащи разливи и потоци се пресичат само ако имате помощно въже за преминаване и обезопасително въже за тялото.
9. Ако сте на път и констатирате опасност от наводнение, обадете се в Гражданска защита. При липса на такава възможност предупредете в кметството на най-близкото населено място или преминаващи хора.
10. При невъзможност за евакуиране на животните отворете вратите на помещенията, където са затворени.
11. Спазвайте указанията и реда, установен от органите на МВР и на Гражданска защита.

I. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА ПИТЕЙНА ВОДА В ДОМАКИНСТВОТО.
ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ, ЧЕ:

1. Първите показатели за замърсяване на вадата са: наличие на плаващи частици, промяна в цвета, повишена мътност, поява на необичаен мирис или привкус.
2. Най-сериозната опасност за здравето е свързана със замърсяването на вода с микроорганизми. Най-често преносими с питейната вода са стомашно-чревните инфекции, като дизентерия, коремен тиф, хепатит А, полиомиелит и др.
3. Някои химични вещества също могат да причинят неблагоприятни последици за здравето.

При опасност от наводнение трябва да знаете, че ще бъдете известени. Следете съобщенията по радиото, телевизията, местните радиовъзли и изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситуация.

 

следва 

 

​над статията работи Димо Василев

 

Създадена на 08.10.2014 г.

Коментари

  • 5983e76eaa820d4ff0d2eb23b13f0517?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

    написа:

    Преди почти 10 години

    Безразборната сеч на българските гори доведе до обезлесяването . На мястото на сечищата не се сеят нови дървета, а се оставя да се появят саморасляци. Това води до безпрепятствено образуване на порои, които пакостят на хора, животни, природа.