Има ли законово уреден срок за издаване на документи за пенсиониране от осигурителя?

Вижте новите въпроси и отговори, свързани с процедурите за пенсиониране
Normal_pensionirane

Въпрос: Има ли законово уреден срок за издаване на документи за пенсиониране от осигурителя?

Отговор: През 2017 г., осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход в 14-дневен срок от искането на осигуреното лице или негов представител. 

С приетата промяна в чл. 5, ал. 7 от КСО, от 01.01.2018 г. задълженията на осигурителя са, както следва:

Осигурителят е длъжен в 14-дневен срок от искането да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, по искане на:
1. осигуреното лице или негов представител – за периоди преди 1 януари 2000 г.;
2. длъжностните лица, на които са възложени ръководството по:

  • изплащането на обезщетенията и помощите при временна нетрудоспособност и трудоустрояване;
  • изплащането на обезщетения за безработица;
  • пенсионното осигуряване.

Създадена на 27.06.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари