Предвидена ли е възможност при пенсиониране на самоосигуряващите се лица да се зачита осигурителен стаж и осигурителен доход по данни от информационната система на Националния осигурителен институт?

Вижте новите въпроси и отговори, свързани с процедурите за пенсиониране
Normal_pensionirane

Въпрос: Предвидена ли е възможност при пенсиониране на самоосигуряващите се лица да се зачита осигурителен стаж и осигурителен доход по данни от информационната система на Националния осигурителен институт?

Отговор: Съгласно чл. 41, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за времето след 31 декември 2006 г. самоосигуряващите се лица могат да установяват осигурителен стаж и осигурителен доход въз основа на данните, съдържащи се в информационната система на НОИ. Когато осигурителният стаж и доход се зачитат по реда на чл. 41, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, издаване и заверяване на осигурителна книжка не е необходимо.

При постъпило заявление за пенсия, свързано с прилагане на разпоредбата на чл. 41, ал. 1 НПОС, са разписани процедури за служебно установяване на осигурителния стаж и осигурителния доход на самоосигуряващите се лица.

Осигурителният доход и осигурителният стаж по този ред се зачитат, само когато са изпълнени всички изисквания на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. При несъответствия между съществуващите в НОИ данни и изискуемите условия в нормативните документи, различията се уточняват със самоосигуряващите се.

Когато при подаване на документи за пенсиониране, самоосигуряващо се лице не представи заверена осигурителна книжка, за периода на дейността си, осигурителния му стаж и доход се зачитат служебно по реда чл. 41, ал. 1 НПОС.


Създадена на 17.04.2017 г.

Коментари

Все още няма коментари