Закупуване на осигурителен стаж от лица, живеещи извън България

Необходими условия и начин на издаване
Normal_pensionirane

"От дълги години живея извън границите на България, от къде мога да получа документ за закупуване на осигурителен стаж - от страната, в която живея или от България?" (М.Панайотова)

Недостигащ осигурителен стаж могат да закупят и лицата, живеещи извън границата на РБългария.Необходимо условие е държавата, в която живеят да има сключен международен договор в областта на социалното осигуряване с Република България. Ако е налице това условие,  удостоверението за закупен недостигащ осигурителен стаж  се издава от Териториалното Поделение на Националния Осигурителен институт - София - град.

За придобит осигурителен стаж, за който са заплатени осигурителни вноски като “недостигащ”, правото на пенсия възниква от датата на заявлението.


Създадена на 15.07.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари