Въпроси и отговори

Normal_psg_home

Как се постъпва в случаите, при които има неполучена пенсия от починал пенсионер?

В този случай от наследниците се подава заявление в ТП на НОИ, към което се прилага оригинал на удостоверение за наследници. Неполучените суми от починалия пенсионер се изплащат на упълномощеното от всички наследници лице. Ако няма упълномощено лице, на всеки един от наследниците се изплаща полагащата му се част съгласно Закона за наследството. Когато починалият пенсионер е получавал пенсията си чрез пощенска станция, други документи не са необходими, но когато пенсията е изплащана чрез банка, е необходим още един документ – удостоверение, което се издава на законните наследници от ТП на НОИ, което съхранява пенсионното досие на наследодателя. Без да бъде представено това удостоверение пред банката, наследниците не могат да получат дължимата сума. Затова за улеснение на гражданите съветваме, при подаване на заявление за изплащане на неполучени суми от починал пенсионер да се изисква издаването на този документ само в случай, че пенсията на починалия пенсионер се е получавала чрез банка.

Вижте още >>


преди почти 4 години
0
18572
5.0

Thumb_pensionirane

Четири отделни заменят единната осигурителна сметка

Депутатите се разбраха срокът за промени между двете четения на промените да се съкрати на три дни, защото те трябва да бъдат приети възможно най-скоро заради данъчната кампания, която тече.

Вижте още >>


преди почти 8 години
4647
0.0