Как да се караме правилно - 1-ва част

Normal_182187_2456cdb7

Училище по щастие

Преди време присъствах на една лекция по тази тема. Страшно ми допадна, затова реших да споделя с вас.
Лекторът разглеждаше само скандалите между съпрузи, но аз видях, че същите правила могат да се приложат и по отношение на децата или родителите ни, в работата или изобщо във всяка една комуникация.
Той спомена, че най-големия конфликт, който стои пред нас, когато сме разочаровани от партньора си, е „Да се караме или да не се караме".
Лекторът беше на позиция – да се караме. Въпреки, че почти всички на теория сме на мнение, че е най-добре да не се караме изобщо, на практика – ние се караме. Е, тогава ако все пак го правим, да го правим по правилата.

Американски учени са направили наблюдения върху щастливи и не дотолкова щастливи съпрузи. В продължение на дълъг период се са прикрепяли към тях апаратура, която да наблюдава физиологическите изменения в тялото им, снимачни камери, тестове и др. Какво се установило? За обща изненада, се оказало, че и щастливите и не дотолкова щастливите съпрузи, се карат в същата честота, същата продължителност, по същите поводи. Разликата била само в начина на провеждане на кавгата, т.е не за какво, а как. Най-популярните теми били – недоизлушване, несъобразяване, реда у дома, заедно или по отделно, възпитанието на децата, честотата и начина на правене на секс, пари, точност и време, място на отдих навън или в къщи и т.н.

Какво разваля семейните отношения?

1. Критика:
- обобщаване - ти винаги правиш така, ти никога не...
- реторични въпроси – ти няма да го направиш, нали? Ти, разбира се няма да...
- изсипване на всички проблеми наведнъж
2. Защита
- всеки път, когато се повтаряме, това, в което ни обвиняват
- отричане – не е вярно, това съвсем не истина
- от позицията на жертвата – Ти какво искаш от живота ми?Какво толкова съм направил/а?
3. Пренебрежение
- обидни думи, изрази, сравнения
- цинизъм
- високомерие
- физиономии
4. Затваряне
- гледане в една точка
- мълчание
- прекъсване на общуването

Какво може да подобри горните ситуации

1. Критиката и оплакванията да бъда конкретни и свързани само със специфичния случай. Да бъдат повече във форма на споделяне –Знаеш ли, пречи ми , когато...
2. Вместо да се защитаваме и да казваме "Това съвсем не е вярно", да се вслушаме в опракването и да поемем отговорност за своя принос, за нашата част от причините за скандала. "Съжалявам, не знаех, че когато аз... това ти е неприятно", "Знам, че и аз имам дял в този проблем"
3. Вместо пренебрежение, да вмъкнем хумор, действия (да му/й направим кафе) смешни физиономии, семейни шеги, които ще олекотят атмосферата.
4. Вместо да се затворим, да напуснем помещението или да млъкнем, да обявим, че имаме нужда от прекъсване за обмисляне на проблема. След това може и да излезем на кратка разходка, но да го обявим като почивка, след която ще продължим спора. Това е разликата от бягството – казваме ясно, че имаме нужда от прекъсване, от размисъл, от обмисляне преди пак да се върнем на проблема. Няма нужда да крещим, така че и глухите да чуват.

Следва продължение

 

 Виктория Леви-Реувен е родена преди около 50 години в София, България. От 20 години се е преселила в Израел.
Тя е сертификиран life coach, завършила е всички съществуващи курсове в школата на създателката на системата SATIY (тренинг на състоянията) Натали Бен Давид, която е била и нейна лична треньорка.
В допълнение Виктория е завършила и е практикувала лечение с биоенергии, конктактьорство, NPL и др. Последователно завършва и курсове по тренировки на групи и бизнес-тренинг.
Преди няколко години Виктория Леви-Реувен създава и собствен бизнес под названието „Училище по щастие", който става популярен – както в страната, в която живее, така и в страни като Холандия, Чехия, Гърция, Англия, Италия и България.
Методологията, преподавана в „Училище по щастие", се основава на методите на работа на life coaching, който от своя страна идва от света на спорта – чрез тренировки се развиват определени качества, които спомагат за постигане на предварително определени житейски цели.
Виктория Леви-Реувен е доразвила и усъвършенствала, изучаваната в школата система за тренировки и е разработила собствена методика да развитие на „мускула" за взимане на решения и избори, чрез която се постигнат бързи, ефективни и холистични резултати.
Икономическото образование, което е завършила в България, ѝ помага при бизнес тренинга. Успешно придружава бизнес клиенти при създаване на нови и усъвършенстване на вече съществуващи бизнеси.
Подробности може да намерите на фейсбук страницата на Училище по щастие, както и в блога на Виктория.

Създадена на 13.06.2012 г.

Коментари