Изчисляване на пенсия при работа в повече от една държави в ЕС

Изчисляването става на два етапа
Normal_pensionirane_(2)

"Работил съм в България и още в две страни в Европейския съюз, време е да се пенсионирам, как ще се изчисли моята пенсия?" ( Валентин Маджуров, Плевен) 

Изчислението на пенсията на български граждани, работили в повече от една страна,  се извършва  на два етапа – национален и европейски. Етап 1 представлява изчисляването на национален размер на пенсията.В случай, че сте работили в повече от една страна, член на ЕС, пенсионната служба на всяка от страните, в които сте работили, първо ще изчисли вашата пенсия на база на вноските, които са внасяни в конкретната страна и съгласно законовите разпоредби на съответната страна. Пример - работили сте четири години в Германия и са ви внасяни осигурителни вноски на база немското осигурително законодателство. На тази база ще бъде изчислен националния размер на пенсията ви в Германия.

Ако сте се осигурявали за по-малко от година в дадена страна, може да се приложи специално правило, тъй като някои държави не отпускат пенсия за кратки периоди: осигурителните месеци или времето на пребиваване в страната, в която сте работили за кратко, няма да бъдат изгубени, а ще се вземат предвид при изчисляване на вашата пенсия в страните, в които сте работили по-дълго.
Ако имате проблем с отпускането на пенсия за по-кратки от година трудови стажове, потърсете помощ.

Етап 2 представлява Европейският размер на пенсията.

След изчисляване на националния размер,  всяка от държавите, в които сте работили и внасяли осигурителни вноски, прибавя осигурителните ви периоди от всички държави и изчислява какъв би бил размерът на вашата пенсия, ако всички осигурителни вноски са били внесени в нейната пенсионна схема. Получената сума се преизчислява с цел да отразява реалното време, през което сте били осигурени в съответната страна. След това двете получени суми от националния и европейския размер на пенсията се сравняват и вие получавате тази сума, която е по-висока.

 

 


Създадена на 26.08.2013 г.

Коментари

  • Fb45f464f9a285118816f9f5dd4ef1df?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

    Недка Ненова Златева написа:

    Преди почти 11 години

    a kogato veche sam pensonirana v balgaria i raboty oste 5 godini v chujbina ima mnogo takiva jeni naprimer v italiy poysnete ni kakvo sledva da napravim nie?