Решиха - вдигат пенсиите от юли

Увеличението касае всички пенсионери, чиито пенсии са отпуснати до 31 декември 2013г.

0164111.0

Normal_pensionirane

С 2,7 на сто да се увеличат всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2013г. Това реши на заседание, проведено на 27 май 2014 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) . Увеличението на пенсиите ще влезе в сила от  1 юли 2014 г. като от НОИ поясниха, че актуализацията се извършва с процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. 

Решението е в изпълнение на разпоредбите на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), според който пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.
За 2013 г. отчетеният от Националния статистически институт средногодишен хармонизиран индекс на потребителските цени е 0,4 на сто, а нарастването на осигурителния доход е с 5,0 на сто. 
В съответствие с чл. 10, ал. 8 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за новите размери на пенсиите разпореждания за осъвременяване няма да бъдат изготвяни за лицата.

Всеки пенсионер, който желае да получи заверено копие от разпореждането си, може да го поиска лично или чрез упълномощено лице на място в съответното ТП на НОИ или в негов филиал след 1 юли 2014 г. Сроковете за обжалване на този административен акт ще се определят в зависимост от датата на връчването му.
Надзорният съвет на НОИ утвърди и проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. Социалната пенсия за старост от 1 юли 2014 г. се увеличава с 3 лева. Досега тя беше 110 лв. от първияден на юли става 113 лв. 
 


Създадена на 28.05.2014 г.

Коментари

Все още няма коментари