Какво включва понятието "действителен" стаж?

Вижте новите въпроси и отговори, свързани с процедурите за пенсиониране
Normal_pensionirane

Въпрос: Какво включва понятието "действителен" стаж?

Отговор: "Действителен стаж" е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски.


Създадена на 14.02.2018 г.

Коментари

  • A5a19c55b515243c1d017809e9262ef6?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

    Йордан Нанчев написа:

    Преди около 3 години

    Това включва ли отпуските за бременност, раждане и отглеждане на малко дете ?