Осигурителен стаж без внасяне на осигурителни вноски


9232760.0

Normal_old-man-on-laptop

Осигурителен стаж - какво включва

За осигурителен стаж се зачита не само периода, през който на осигуреното лице са внасяни осигурителни вноски. За осигурителен стаж, без да са внасяни осигурителни суми от работодател, се зачита и времето:

- на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;

- на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане;

- За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба

- на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

- през което лицето е получавало обезщетение за безработица;

- през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, през които не са имали право на парично обезщетение. - в сила от януари 2009г.


Създадена на 21.06.2018 г.

Коментари

 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  ЕКСОКОНСУЛТ написа:

  Преди почти 10 години

  АКО ДАДЕНО ЛИЦЕ Е ИЗПЪЛНИЛО УСЛОВИЯТА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ, Т.Е. ИМА НАВЪРШЕНА ВЪЗРАСТ И НЕОБХОДИМИЯ СТАЖ(НО БЕЗ ПРЕВРЪЩАНЕ ПО КАТЕГОРИИ), СТАЖА СЛЕД ТАЗИ ДАТА ДЕЙСТВИТЕЛНО СЕ СМЯТА ПО 4% ОТ 2012, А ПРЕДИ ТОВА ПО 3%
  Цитирам М.Георгиева:

  Ако работиш 2 год след възрастта за пенсия,получаваш ли някакъв процент към пенсията?Говореше се за 4% това влезе ли в сила?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  М.Георгиева написа:

  Преди почти 10 години

  Ако работиш 2 год след възрастта за пенсия,получаваш ли някакъв процент към пенсията?Говореше се за 4% това влезе ли в сила?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  ЕКСОКОНСУЛТ написа:

  Преди почти 10 години

  Въпросния стаж участва при изчисляване на пенсиите само, като осигурителен стаж, но не и като доход за изчисляване на индивидуалния Ви коефициент. Следователно се отразява положително, като стаж за който се дава %

  Цитирам Веселка Димитрова:

  Как този стаж се отразява при изчисляването на личната пенсия,след като няма вноски, а се вземат вноските от всички години след 1999?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  ЕКСОКОНСУЛТ написа:

  Преди почти 10 години

  Стажа ще се зачете от НОИ при пенсиониране, ако имате надлежно издаден образец от осигурителя/работодателя-УП-30,УП-3,заверена трудова книжка, УП-2

  Цитирам Мария Цонева:

  Може ли да се зачете осигурителен стаж след като не са внасяни осигуровки от работодател за 1998-1999 го?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  ЕКСОКОНСУЛТ написа:

  Преди почти 10 години

  НЯМАТЕ ПРАВО ДА ПОЛЗВАТЕ ДАНЪЧНИ ОЛЕКЧЕНИЯ СЪГЛАСНО ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК). НЕОБХОДИМО Е ДА ИМАТЕ ТЕЛК 50% И ПОВЕЧЕ ОТ 50%


  Цитирам ТЕМЕНУЖКА ГРИГОРОВА:

  [b]ИМАМ РЕШЕНИЕ ОТ ТЕЛК ЗА 31 ПРОЦЕНТА ИНВАЛИДНОСТ.ПРОДЪЛЖАВАМ ДА РАБОТЯ.ИСКАМ ДА ПОПИТАМ ТРЯБВА ЛИ ДА МИ СЕ УДЪРЖА ДАНЪК НА ПАРИТЕ .ИМАМ ЛИ ПРАВО НА НЯКАКВИ ПОДОБНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ?[/b] :-|


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  ТЕМЕНУЖКА ГРИГОРОВА написа:

  Преди почти 10 години

  [b]ИМАМ РЕШЕНИЕ ОТ ТЕЛК ЗА 31 ПРОЦЕНТА ИНВАЛИДНОСТ.ПРОДЪЛЖАВАМ ДА РАБОТЯ.ИСКАМ ДА ПОПИТАМ ТРЯБВА ЛИ ДА МИ СЕ УДЪРЖА ДАНЪК НА ПАРИТЕ .ИМАМ ЛИ ПРАВО НА НЯКАКВИ ПОДОБНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ?[/b] :-|


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Мария Цонева написа:

  Преди почти 10 години

  Може ли да се зачете осигурителен стаж след като не са внасяни осигуровки от работодател за 1998-1999 го?


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Клуб 50+ отговаря написа:

  Преди почти 10 години

  Осигурителният стаж е основна предпоставка за съществуване правото на обезщетение за временна нетрудоспособност, както и за придобиване правото на пенсия. Той е този, който създава, както осигурителните права, така и осигурителните задължения . Продължителността и вида на трудовия стаж оказва влияние върху придобиването на осигурителните права. Материалът по-горе визира случаите, в които се признава осигурителен стаж, без да са внасяни осигурителни вноски, съгласно КСО. Начините за определяне продължителността на осигурителния стаж са разписани в текстовете на чл. 38, 39 НПОС.Всеки персонален казус е добре да бъде консултиран с пенсионен специалист.


 • D41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e?size=50&default=http%3a%2f%2fassets.club50plus.bg%2fassets%2fuser%2fdefault_pictures%2fmale

  Веселка Димитрова написа:

  Преди почти 10 години

  Как този стаж се отразява при изчисляването на личната пенсия,след като няма вноски, а се вземат вноските от всички години след 1999?