Може ли да се получи пенсията от всяка пощенска станция?

Въпроси и отговори, свързани с пенсионирането
Normal_pensionirane

Създадена е възможност за получаване на пенсията от всяка пощенска станция. Пенсионер, упълномощено лице с нотариална заверка на подписа и законен представител - родител, настойник, попечител или лица, посочени в чл. 26 от Закона за закрила на детето, могат да получат пенсията и добавките към нея от всяка пощенска станция в страната, след предварително заявяване в избраната пощенска станция. За целта всяка пощенска станция води дневник за отразяване на заявките. В случай, че не е възможно изплащане на пенсията в същия работен ден, касиерът информира лицето за възможната дата на изплащане съобразно графика на пощенската станция.

 


Създадена на 31.01.2018 г.

Коментари

Все още няма коментари